Nodarbinātības valsts aģentūra piedāvā skolēniem iespēju vasarā strādāt.

Nodarbinātības valsts aģentūra piedāvā darbu skolēniem, kuri:

  • ir vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot) un
  • mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

Skolēni vasaras darbā iegūst prasmes un pieredzi.

Darbu skolēns var atrast pats, bet var pieteikties uz brīvajām darba vietām Nodarbinātības valsts aģentūrā.

Skolēni vasaras darbam varēs pieteikties elektroniski no 2022. gada maija Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā.

Mājaslapā jāreģistrējas elektroniski, aizpildot pieteikuma anketu.

Pieteikumā jānorāda informācija par reģionu, kurā skolēns vēlas strādāt. 

Informāciju par brīvajām darba vietām skolēns saņems telefoniski vai pa e-pastu.

Pirms darba sākšanas skolēns tiks uzaicināts uz Nodarbinātības valsts aģentūras filiāli.

Nodarbinātības valsts aģentūras filiālē skolēnam jāuzrāda:

  • personu apliecinošs dokuments (pase vai identifikācijas karte);
  • skolēniem, kas jaunāki par 18 gadiem, ārsta izziņa par medicīnisko apskati;
  • skolēnam ar invaliditāti ģimenes vai ārstējošā ārsta izziņa, kurā norādīts, kādus darbu skolēns nedrīkst veikt.

Darbs skolēniem piedāvā skolēnu vasaras brīvlaika mēnešos – no 1. jūnija līdz 31. augustam.

Skolēnam piedāvā darbu uz 1 mēnesi (atsevišķos gadījumos līdz 2 mēnešiem).

Skolēns vecumā no 15 līdz 18 gadiem var strādāt ne ilgāk kā 7 stundas dienā un ne vairāk kā 35 stundas nedēļā.

Skolēns vecumā no 18 līdz 20 gadiem (ieskaitot) var strādāt 8 stundas dienā, 40 stundas nedēļā.

Skolēns saņem algu atbilstoši darba līgumam, bet ne mazāku par valstī noteikto minimālo darba samaksu.

Skolēnam darba laikā ir darba vadītājs.

Nodarbinātības valsts aģentūra apdrošina skolēnus pret nelaimes gadījumiem darba vietā.

Darba devējs skolēnam darba laikā apmaksā obligātās veselības pārbaudes, ja tādas ir paredzētas normatīvajos aktos.

Atceries! Darba vietu skaits ir ierobežots, tāpēc ne visi skolēni var atrast darbu vasarā.

Brīvās darba vietas skolēniem piedāvā pieteikumu reģistrācijas secībā.