The Director of the State Employment Agency of Latvia

Evita Simsone

The Director of the State Employment Agency of Latvia
 • Director

  Director

  Evita Simsone

  The Director of the State Employment Agency of Latvia
  K.Valdemāra ielā 38 k-1, Rīgā, LV – 1010
  All contacts
  • Director's Assistant

   Director's Assistant

   Kristīne Miķelsone

   Director's Assistant K.Valdemar Street 38 k-1, Riga
   K.Valdemara street 38 k-1, Riga
   All contacts
  • Quality Management System Manager
  • Human Resources Division

   Human Resources Division

   Kristīne Jarmakoviča

   Nodaļas vadītāja K.Valdemāra 38-k1, Rīgā, LV-1010
   K.Valdemara street 38 k-1, Riga
   All contacts
  • Risk Management and Internal Control Division

   Risk Management and Internal Control Division

   Anda Švagre

   Nodaļas vadītāja K.Valdemāra 38-k1, Rīgā, LV-1010
   K.Valdemara street 38 k-1, Riga
   All contacts
  • Public Relations Division

   Public Relations Division

   Signe Bierande

   Nodaļas vadītāja K.Valdemāra 38-k1, Rīgā, LV-1010
   K.Valdemara street 38 k-1, Riga
   All contacts
  • Financial Management Department
   • Pamatdarbības un aktīvo nodarbinātības pasākumu finanšu vadības nodaļa

    Pamatdarbības un aktīvo nodarbinātības pasākumu finanšu vadības nodaļa

    Kristīne Lore

    Finanšu vadības departamenta direktores vietniece, nodaļas vadītāja K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
    K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
    All contacts
   • Structural Funds Financial Management Division
  • Accounting Department
   • Operating and Active Employment Measures Financial Management Division
  • Legal Department

   Legal Department

   Ervīns Ābele

   Juridiskā departamenta direktors K. Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
   K.Valdemara street 38 k-1, Riga
   All contacts
   • Legal Support and Licensing Division

    Legal Support and Licensing Division

    Jānis Muzikants

    Direktora vietnieks - nodaļas vadītājs K. Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
    K.Valdemara street 38 k-1, Riga
    All contacts
   • Purchasing and Contract Division

    Purchasing and Contract Division

    Raimonds Dzintars

    Nodaļas vadītājs K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
    K.Valdemara street 38 k-1, Riga
    All contacts
 • Deputy Director
  • Customer Service Management and Development Division
  • Information Systems Maintenance and Development Division
  • Statistics Division
 • Deputy Director
  • EU Projects Department
   • ESF project "Support to the education of unemployed people"

    ESF project "Support to the education of unemployed people"

    Edīte Bratka

    Eiropas Savienības fondu projektu departamenta projekta „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” vadītāja
    K.Valdemara street 38 k-1, Riga
    All contacts
   • ESF project "Support for the long-term unemployed"

    ESF project "Support for the long-term unemployed"

    Agnese Jēkabsone

    Eiropas Savienības fondu projektu departamenta ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” vadītāja
    K.Valdemara street 38 k-1, Riga
    All contacts
   • ESF project "Subsidized jobs for the unemployed"

    ESF project "Subsidized jobs for the unemployed"

    Agnese Gelžina

    Eiropas Savienības fondu projektu departamenta ESF projekta „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” vadītāja
    K.Valdemara street 38 k-1, Riga
    All contacts
   • ESF project "Support for longer working life"

    ESF project "Support for longer working life"

    Mairita Mēnese

    ES fondu projektu departamenta ESF projekta „Atbalsts ilgākam darba mūžam” projekta vadītāja K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
    K.Valdemara street 38 k-1, Riga
    All contacts
   • ESF project "EURES network activities in Latvia"

    ESF project "EURES network activities in Latvia"

    Līga Baufale

    Projekta vadītāja – EURES koordinatore K.Valdemāra 38-k1, Rīgā, LV-1010
    K.Valdemara street 38 k-1, Riga
    All contacts
   • ESF Project "Improvement of Labour Market Forecasting"
  • Services Department

   Services Department

   Eva Lossane

   Pakalpojumu departamenta direktore K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
   K.Valdemara street 38 k-1, Riga
   All contacts
   • Job Search Support Division

    Job Search Support Division

    Lelde Ķikute

    Pakalpojumu departamenta direktora vietniece - Darba meklēšanas atbalsta nodaļas vadītāja K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
    K.Valdemara street 38 k-1, Riga
    All contacts
   • Employment Measures Division

    Employment Measures Division

    Vineta Leončika

    Nodarbinātības pasākumu nodaļas vadītāja K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
    K.Valdemara street 38 k-1, Riga
    All contacts
   • Project "Integration of refugees and persons with alternative status into Latvian labour market"

    Project "Integration of refugees and persons with alternative status into Latvian labour market"

    Laima Mirzojeva

    Projekta "Bēgļu un alternatīvo statusu ieguvušo personu integrācija Latvijas darba tirgū vadītāja K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga; Jēzusbaznīcas iela 11, Rīga
    Jēzusbaznīcas street 11, Riga
    All contacts