Bēgļiem vai personām ar alternatīvo statusu Latvijā ir tiesības strādāt.

Nodarbinātības valsts aģentūra palīdz bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu atrast darbu Latvijā.

Lai saņemtu Nodarbinātības valsts aģentūras atbalstu:

  • jāreģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbniekam vai darba meklētājam;
  • jāpilda individuālajā darba meklēšanas plānā noteiktie pienākumi.

Katra bezdarbnieka pienākums ir aktīvi meklēt darbu arī pašam.

Nodarbinātības valsts aģentūrā noskaidro bēgļa vai personas ar alternatīvo statusu prasmes un zināšanas.

Nodarbinātības valsts aģentūra informē bēgļus un personas ar alternatīvo statusu par:

  • darba tirgu un darba kultūru Latvijā;
  • pieprasītākajām profesijām;
  • atalgojuma līmeni;
  • darba nodokļu sistēmu Latvijā;
  • brīvajām darba vietām;
  • izglītības iespējām un citiem pakalpojumiem.

Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieki palīdz arī sagatavot CV un motivācijas vēstules.

Konsultācijas notiek ar tulka palīdzību.

Lai strādātu un dzīvotu Latvijā, ir jāzina latviešu valoda.

Nodarbinātības valsts aģentūra bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu organizē  latviešu valodas kursus.

Visi Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumi klientiem ir bez maksas