Nodarbinātības valsts aģentūra ir izveidojusi darba informācijas kabinetus.

Darba informācijas kabineti atrodas lielākajās Latvijas pilsētās ar aktīvāko darba tirgu: Rīgā, Jelgavā, Liepājā, Daugavpilī, Jēkabpilī.

Darba informācijas kabineti paredzēti iedzīvotājiem, kuri aktīvi meklē darbu. 

Kabinetos ir pieejama informācija par brīvajām darbavietām, konsultācijas par darba meklēšanu, dokumentu paraugi (CV, pieteikuma vēstules u. c.), datori un datubāzes.

Darba informācijas kabinetos ir neformāla, brīva atmosfēra. Bet vienlaikus tā ir profesionāla vide, kas rosina cilvēku aktīvāk meklēt darbu.

Darba informācijas kabinetos notiek arī tikšanās ar darba devējiem.

Lai apmeklētu darba informācijas kabinetu, nav jāreģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā.