Reģistrētie bezdarbnieki Nodarbinātības valsts aģentūrā var saņemt individuālas psihologa konsultācijas.

Psihologs palīdz bezdarbniekam:

  • noskaidrot, kāpēc ilgstoši neizdodas atrast darbu;
  • risināt dažādas sarežģītas situācijas;
  • ar emocionālu un psiholoģisku atbalstu;
  • atrast darbu.

Psihologs sniedz bezdarbniekam 5 individuālās konsultācijas.

Kas var saņemt individuālas psihologa konsultācijas?

Individuālas psihologa konsultācijas var saņemt bezdarbnieki

  • kuri ir bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus un
  • kuri šajā laikā nav strādājuši ilgāk par 2 mēnešiem pēc kārtas.

Kā pieteikties individuālas psihologa konsultācijām?

Konsultācijas sniedz visās Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēs.

Reģistrētam ilgstošajam bezdarbniekam ir:

  • jāpiesakās savā Nodarbinātības valsts aģentūrā filiālē;
  • jāvienojas par psihologa konsultāciju laiku;
  • jāsaņem no Nodarbinātības valsts aģentūras individuālais darba meklēšanas plāns.