Cilvēki ar invaliditāti Latvijā var mācīties, strādāt, atpūsties, sportot, veidot ģimeni, audzināt bērnus, dzīvot pilnvērtīgi sabiedrībā.

Cilvēki ar invaliditāti veiksmīgi strādā dažādās jomās.

Darbs uzlabo cilvēku ar invaliditāti dzīvi un ļauj dzīvot pilnvērtīgāk.

Nodarbinātības valsts aģentūra cilvēkiem ar invaliditāti palīdz atrast darbu un iejusties sabiedrībā.