Par NVA pienākumiem.

Aģentūra veic darba tirgus īstermiņa prognozēšanu.

Tas nozīmē - pēta, kādas profesijas būs vajadzīgas.

Aģentūra reģistrē un uzskaita bezdarbniekus un darba meklētājus.

Tas nepieciešams, lai mēs zinātu, cik cilvēki valstī meklē darbu,

lai bezdarbnieki varētu saņemt pabalstu un citu palīdzību.

Nodarbinātības valsts aģentūra sadarbojas arī ar darba devējiem.

Darba devēji aģentūrai paziņo par brīvajām darba vietām.

Aģentūra bez maksas par šīm darba vietām informē bezdarbniekus.