Iespēja iesaistīt brīvprātīgajā darbā jaunus un perspektīvus darbiniekus
Drukāt

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) īsteno pasākumu

„Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam”.


Šajā pasākumā 173 jaunieši bezdarbnieki

ir izteikuši vēlmi strādāt sabiedrības labā.

Arī biedrības un nodibinājumi piedāvā jauniešiem strādāt 

117 brīvprātīgo darba vietās.

Pašreiz  NVA aicina gan jauniešus bezdarbniekus,
 
gan biedrības un nodibinājumus atbalstīt brīvprātīga darba ideju Latvijā

un aktīvi pieteikties šim pasākumam.


Brīvprātīgo darbs ir sabiedriska aktivitāte.

Brīvprātīgo darbu var veikt ikviens cilvēks.

Šis darbs nodrošina iespēju būt sabiedriski aktīvam un darboties dažādos projektos.

Brīvprātīgā darba veicēji var iegūt jaunas zināšanas un  profesionālu pieredzi.

Brīvprātīgie var parādīt savus talantus, prasmes un īstenot dažādas idejas.

Šāda aktīva darbība palīdz veidot jaunus kontaktus ar citiem cilvēkiem.


Brīvprātīgā darba jomas ir šādas:

  • labdarības projekti un sociālā aprūpe;

  • lauksaimniecība, māksla, kultūra un izglītība;

  • ēdināšana un  sporta pasākumi;

  • administratīvais darbs un citas darba jomas.

Jau šobrīd biedrības un nodibinājumi jauniešiem bezdarbniekiem pieteikuši

vairākas brīvprātīgā darba iespējas.

Tās ir saistītas ar sociālās,  kultūras, sporta,
 
informāciju tehnoloģijas un administratīvā darba jomu.

 
Šo pasākumu īsteno NVA kopš 2011. gada jūlija sākuma.

Tajā tiek iesaistīti jaunieši bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 24 gadiem.

Šī pasākuma mērķis ir veicināt jauniešu bezdarbnieku  darbību sabiedrības labā.

Šāda darbība netiek apmaksāta.

NVA aicina jebkuru Latvijā reģistrētu biedrību vai nodibinājumu

veidot brīvprātīgā darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem.

 
NVA palīdz izvēlēties biedrības vai nodibinājuma darbībai visatbilstošākos kandidātus.

Šie kandidāti ir no NVA reģistrētiem jauniešiem bezdarbniekiem.

Iesaistoties pasākumā „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam”,

biedrībām un nodibinājumiem ir iespēja piesaistīt jaunus un perspektīvus darbiniekus.


Jauniešu brīvprātīgā darba vietas jāpiesaka tajā NVA filiālē,

kuras teritorijā biedrība vai nodibinājums darbojas.

Konkrētā biedrība vai nodibinājums noteiks savas prasības brīvprātīgajam.

Prasības var būt saistītas ar jaunieša darba pieredzi un izglītību.

Brīvprātīgā darba līgumu ar bezdarbnieku slēgs biedrība vai nodibinājums.

Viena brīvprātīgā darba veicēja nodarbinātības ilgums ir no 1 līdz 6 mēnešiem.


Brīvprātīgā darba veicēji parasti nesaņem atalgojumu naudas izteiksmē.

Svarīgs ir gandarījums un prieks par savu paveikto darbu.

Tomēr NVA nodrošinās noteiktu finansiālu atbalstu šī darba veicējiem.

Tas nozīmē, ka jaunietis bezdarbnieks

par brīvprātīgo darbu saņems stipendiju.

Katru mēnesi tā būs 40 lati.

Tiem pasākuma dalībniekiem, kuriem ir noteikta invaliditāte,

stipendija būs 60 lati.


Arī nodibinājums un biedrība, kurā tiks veikts brīvprātīgais darbs,

var segt darba veicēja izdevumus.

Bet tiem jābūt saistītiem ar darbu, ko veic brīvprātīgais.

Piemēram, kancelejas preces, telefonsarunas vai transporta biļešu izdevumi.


Sīkāka informācija par pasākumu atrodami NVA mājas lapas

sadaļā "Bezdarbniekiem"  --> „Atbalsts jauniešu

brīvprātīgajam darbam.


AtpakaļNodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv