NVA īsteno jaunu pasākumu „Darba vieta jaunietim”
Drukāt

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) realizē jaunu projektu.

Projekts ir no Eiropas Sociālā fonda (ESF).

projekta nosaukums ir „Kompleksi atbalsta pasākumi”.

Projektā ir paredzēta aktivitāte jauniešiem bezdarbniekiem.


Aktivitātes nosaukums ir ”Darba vieta jaunietiem”.

Aktivitātes mērķis ir veicināt jauniešu darba pieredzi.
Aktivitātē varēs piedalīties tie jaunieši, kuriem ir:

  • bezdarbnieka statuss vismaz sešus mēnešus;

  • beidzies bērna kopšanas atvaļinājums (tikai tēvs vai māte);

  • piešķirta invaliditāte.Aktivitātei var pieteikties no 13.aprīļa.

To var izdarīt visās NVA filiālēs visā Latvijā.

Anketu var saņemt savā NVA filiālē.

Tur to aizpilda un saņem darba karjeras konsultanta atzinumu.

Viņš pasaka atzinumu par jaunieša profesijas izvēli.

Nodarbinātības ilgums vienā pasākumā ir 9 mēneši.


Darba vietā jaunietis saņems darba algu.


Tā nebūs mazāka par valstī noteikto minimālo algu.

Minimālā alga ir 200 lati.

Darba devējs veiks visas nodokļu iemaksas.

Līgumu ar daba devēju slēgs NVA.

Pēc tam darba devējs slēgs līgumu ar jaunieti.Darba devējam būs dotācija jaunieša darba algas apmaksai.


Dotācijas apjoms ir 100 lati pirmos sešus mēnešus.

Jaunietis ar invaliditāti arī var piedalīties šajās aktivitātēs.

Tad darba devējam dotācija būs 150 lati.

Pēdējos trīs mēnešus dotācija mainīsies.

Par jaunieti bez invaliditātes būs 50 lati,

bet ar invaliditāti – 100 lati.

Darba devējam būs nepieciešams papildus finansējums

jaunieša darba algas samaksai.Darba devējs var dot darbu pieciem jauniešiem.


Tad darba vadītāja darba algai piešķirs dotāciju no valsts.

Tie būs 50% no valstī noteiktās minimālās mēnēša algas.


Darba devējam jāpielāgo darba vieta jaunietim invalīdam.

Tas būs jādara, pamatojoties uz ārsta atzinumu.

Valsts atlīdzinās zaudējumus par darba vietas pielāgošanu.

Par vienu darba vietu atlīdzinājuma summa var būt līdz 500 latiem.


Darba vieta jaunietim netiek nodrošināta nekvalificētos un mazkvalificētos darbos.

Pasākumā „Darba vieta jaunietim”

2011.gadā plānots nodarbināt 1050 jauniešus bezdarbniekus.
Sīkāka informācija un pieteikuma formas atrodamas NVA mājas lapā.

  • Sadaļas nosaukums “Darba devējiem”:
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=5#dvj

  • un „Bezdarbniekiem“:
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=3&mid=313#darbavietajaunietim

AtpakaļNodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv