Nodarbinātības valsts aģentūra pieņem iesniegumus par invalīdu asistentu pabalstiem
Drukāt

Iesniegumos jālūdz piešķirt pabalstu.

Pabalsts nodrošinās iespēju saņemt asistenta pakalpojumu.

Asistenta pakalpojums ir desmit stundas nedēļā.

Šis pakalpojums ir domāts I un II grupas redzes invalīdiem,

kas nesaņem pabalstu un viņiem ir nepieciešama kopšana.


Iesniegumu nevar rakstīt šādas personas:

  • kas ir apcietinātas,

  • dzīvo pansionātos,

  • atrodas ārstniecības iestādēs.


Pabalstu izmaksā vienu reizi mēnesī.

Pabalsts ir 12 lati par vienu nedēļu

1.grupas redzes invalīdi iesniegumu var iesniegt līdz

2011.gada 1.februārim.

Tad pabalstu piešķirs ar 2011.gada 1.janvāri.


Kas jādara, lai saņemtu pabalstu?

Personai ar 1.grupas redzes invaliditāti jāreģistrējas NVA.

To var izdarīt jebkurā NVA filiālē.

Iesniegums jāiesniedz personīgi.

Ja tas nav iespējams, to izdara personas pilnvarots pārstāvis.

Pārstāvim nepieciešams pilnvarojums.

Pilnvarojums ir dokuments, kas atļauj pārstāvēt minēto personu.

Pilnvarojumu apstiprina notārs.

Apstiprināto pilnvarojumu pievieno pie iesnieguma.


Iesniegumā jānorāda šāda informācija:


1.    vārds, uzvārds;

2.    personas kods;

3.    deklarētā dzīvesvietas adrese;

4.    tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;

5.    kredītiestādes (bankas) vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs, uz kuru jāpārskaita pabalsts;

6.    kontaktinformāciia (adrese, tālruņa numurs, e-pasts);

7.    apliecinājums, ka persona nesaņem asistenta pakalpojumu citu Eiropas Savienības projektu ietvaros.

Iesniegumu paraksta tā iesniedzējs.

Ar parakstu viņš apliecina, ka sniegtā informācija ir patiesa.


Saistošie dokumenti:Plašākai informācijai:


Una Igaune,

ESF projekta „Kompleksi atbalsta pasākumi” koordinatore

Tālrunis: 67021821

E-pasts: Una.Igaune@nva.gov.lv


Aktivitāte tiek īstenota ESF projekta "Kompleksi atbalsta pasākumi" ietvaros.
   

AtpakaļNodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv