NVA atbalsta programmā bezdarbniekiem izveidotas jaunas darba vietas
Drukāt


Nodarbinātības valsta aģentūrā (NVA)


notiek projekts „Pasākumi noteiktām personu grupām”.


Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds.Pasākumi noteiktām personu grupām


Projektā bezdarbniekiem izveidotas 36 46 darba vietas.

 

 Jaunas darba vietas izveidotas gan bezdarbniekiem ar invaliditāti,


gan nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem.Visvairāk jaunu darba vietu ir Latgalē (1953 darba vietas),


arī Kurzemē ir daudz jaunu darba vietu (519 darba vietas).

 
ESF, NVA un ES logo
             IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!
 

Aktīvais nodarbinātības pasākums tiek līdzfinansēts ar Eiropas Sociālā

fonda atbalstu projekta "Pasākumi noteiktām personu grupām" ietvaros

(Nr.1DP//1.4.1.1.2/08/IPIA/NVA/001)


NVA CV/Vakanču portāls - iespējas darba devējiem un darba meklētājiem
Drukāt


Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA)

CV/Vakanču portālā
darba devējiem

ir iespēja meklēt darbiniekus,

savukārt bezdarbniekiem un darba meklētājiem
NVA CV/vakanču portāls
 meklēt un atrast darbu.

 
Darba devēji NVA CV/Vakanču portālā šogad visvairāk meklēja:

 • pārdošanas speciālistus un konsultantus,

 • pastniekus, tirdzniecības pārstāvjus un aģentus,

 • apsardzes darbiniekus, veikalu pārdevējus, ceļojošos pārdevējus,

 • klientu konsultantus, reklāmas aģentus, asistentus,

 • pavārus, pārdošanas vadītājus un klientu apkalpošanas speciālistus.


Pagājušajā gadā darbiniekus meklēja tādās nozarēs kā:

 • tirdzniecība un mārketings, Informācijas logo

 • informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas,

 • pakalpojumi, būvniecība un nekustāmais īpašums,

 • ražošana, transports un loģistika,

 • ēdināšana un pārtikas rūpniecība,

 • tūrisms un viesnīcas.


Privātā sektora darba devēji pagājušajā gadā

publicēja visvairāk darba piedāvājumu - 44 308.

 Darbiniekus saviem uzņēmumiem meklēja ārvalstu īpašuma pārstāvji,

valsts un pašvaldību institūcijas un uzņēmumi,

sabiedriskās organizācijas.

 
Darba devēji  NVA CV/Vakanču portālā

var atrast sev nepieciešamos darbiniekus,

savukārt darba meklētāji portālā var izveidot savu CV

un meklēt piemērotu darbu.Ikvienam portāla lietotājam tas ir bezmaksas pakalpojums.

CV/Vakanču portāla
lietotāji ietaupa laiku,

jo, darba devējam un darba meklētājam nekur nav jādodas.

 
Informāciju var ievietot un uzzināt tiešsaistes režīmā,

izmantojot datoru ar interneta pieslēgumu.


Darba devēji NVA CV/Vakanču portālā darbinieku

var meklēt dažādos veidos, atlasot pretendentus pēc:

 • darbības jomas,

  Datu atlase meklējot darbu
 • darba pieredzes,

 • izglītības vai

 • CV ievietošanas laika.


Darba meklētāji darba piedāvājumus var meklēt pēc:


 • darbības jomas,

 • konkrēta reģiona (pilsētas),

 • vakanču publicēšanas datuma u.c.


CV/Vakanču portāls
ir pieejams NVA mājaslapā.NVA klienti tagad var sekot apmācību rindas virzībai
Drukāt


Bezdarbnieki un darba meklētāji,

kuri pieteikušies kādā no profesionālās, neformālās

vai valsts valodas izglītības programmām,

tagad var sekot rindas virzībai. Sekošana apmācību sarakstiem internetā

To var izdarīt NVA interneta vietnē (www.nva.gov.lv).Bezdarbnieks vai darba meklētājs izsaka vēlmi

mācīties kādā no profesionālās, neformālās

vai valsts valodas programmām.

Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA)

bezdarbnieku vai darba meklētāju reģistrē rindā.

Kad rindā pienāk konkrētā bezdarbnieka kārta,

ar viņu sazinās filiāles darbinieks un vienojas par dienu,

kad jāierodas filiālē, lai saņemtu apmācību kuponu.


Tagad rindu sarakstus var aplūkot

NVA mājas lapā www.nva.gov.lv:

labajā malā logā „28 filiāles visā Latvijā”

jāizvēlas filiāle, kurā bezdarbnieks reģistrējies,


tad jāuzklikšķina uz filiāles nosaukuma,

pēc tam jāizvēlas sadaļa „Apmācības”.


Katras NVA filiāles mājas lapā publicēti trīs rindu saraksti:

 • uz profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības

  programmām,

 • uz neformālās izglītības apmācībām
   
 • uz valsts valodas apguvi.

Rindu sarakstus sakārto divreiz mēnesī.


NVA mājas lapā ikviens var iepazīties arī ar:


izglītības iestādēs
,


un norisi
izglītības iestādēs.

NVA bezdarbniekiem palīdz segt transporta un dzīvokļa īres izdevumus!
Drukāt

No 19.marta Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA)

ir jauns pasākums - „Darbs Latvijā”!   Dotācija līdz 280 Ls

Pirmos četrus darba mēnešus


 NVA palīdz bezdarbniekiem samaksāt
 
transporta un dzīvokļa īres izdevumus,

 
kopā ne vairāk kā 280 latus.Mobilitātes programma palīdzēs tiem bezdarbniekiem,

kas nevarēja sākt strādāt,

jo pietrūka naudas ceļam uz darba vietu.

Tiem, kas piedalīsies programmā būs jāizlemj,

 
vai viņš katru dienu dosies uz darbu
   Atlīdzība transporta izdevumiem

 ar sabiedrisko transportu vai savu mašīnu.


Bezdarbnieks varēs īrēt dzīvokli netālu no darba vietas.

Pasākums notiks visā Latvijas teritorijā,

taču vairāk paredz atbalstīt bezdarbniekus ārpus Rīgas.


Ja darba devējs Rīgā piedāvās darbu

vismaz 25 NVA reģistrētiem bezdarbniekiem,

tad bezdarbnieki varēs piedalīties pasākumā.


NVA aicina darba devējus , kas meklē darbiniekus,

aktīvi reģistrēt vakances  CV/Vakanču portālā vai NVA filiālē!

Vakancei ir jābūt reģistrētai vismaz nedēļu.


Bezdarbnieks, kas atradis darbu,Līgums


slēdz līgumu ar darba devēju.

Pēc tam viņš 10 darba dienu laikā NVA Filiālē

iesniedz  izziņu no darba devēja

un iesniegumu finanšu atlīdzības piešķiršanai.

Iesniegumā cilvēks norāda,

kāda veida atbalstu vēlas saņemt:

atlīdzību transporta izdevumiem vai īres izdevumiem.


Iesniegumu un izziņu var nosūtīt arī pa pastu

vai iesniegt elektroniski.

Iesnieguma paraugs kā pieteikties .


NVA filiālē izvērtēs:

 • vai cilvēkam bija bezdarbnieka statuss vismaz 6 mēnešus,

 • vai viņš vismaz gadu dzīvo deklarētajā dzīvesvietā,

 • vai darba vieta ir vismaz 20 km attālumā no deklarētās dzīvesvietas,

 • vai darba tiesiskās attiecības ir nodibinātas uz nenoteiktu laiku,

 • vai ir noteikts normāls darba laiks,

 • vai darba alga ir vismaz minimālās mēneša darba algas apmērā, bet

  ne lielāka par divām minimālajām algām,

 • vai transporta un īres izdevumus nekompensē darba devējs.


NVA filiāle trīs darba dienu laikā no Iesnieguma saņemšanas

pieņems lēmumu par finanšu atlīdzības piešķiršanu,

un par to (e-pastā, telefoniski) paziņos cilvēkam,


kurš uzrakstīja iesniegumu.


Piecu darba dienu laikā, ja NVA atbalstīs darbinieku,

viņš saņems pirmo avansu 100 latu.


To ieskaitīs bankas kontā.

Cilvēkam ir jākrāj biļetes vai degvielas čeki,

ja viņam NVA piešķir naudu transporta izdevumiem.Viņam jāslēdz īres līgums,

NVA jāuzrāda līgums un maksājums par dzīvokļa īri,

ja NVA viņam piešķir naudu dzīvokļa īrei.


Šogad atbalstu darbam Latvijā varēs saņemt 350 cilvēki.

Uz pasākumu atkārtoti pieteikties varēs

ne agrāk kā pēc 3gadiem pēc atbalsta saņemšanas.


Atviegloti kritēriji bezdarbnieku iesaistei mobilitātes un pagaidu darbu programmās
Drukāt


Programmā „Darbs Latvijā" ir izmaiņas.

Turpmāk bezdarbnieki varēs sākt strādāt

algotos pagaidu sabiedriskos darbus,

negaidot sešus mēnešus!

Informācijas logo
 
To nosaka Labklājības ministrijas (LM) izstrādātie grozījumi

 
Ministru kabineta Noteikumos

par aktīvo nodarbinātības pasākumu un

preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanu.

 
Pašlaik cilvēki, kuri vēlas iesaistīties

algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos,

to var darīt tikai tad, ja viņiem vismaz sešus mēnešus

ir Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) piešķirts bezdarbnieka

statuss.


Turpmāk, ja viņi nav iepriekš strādājuši vismaz gadu,Laika periods

bezdarbnieki varēs strādāt algotos pagaidu sabiedriskos darbus

ātrāk - pat ja bezdarbnieka statuss būs īsāks par 6 mēnešiem.

 
 
Līdzīgi atvieglojumi būs arī cilvēkiem,

kas vēlēsies strādāt pašvaldībā

reģionālās mobilitātes programmā „Darbs Latvijā".


Šajā pasākumā varēs piedalīties cilvēki,

kas bezdarbnieka statusā ir vismaz divus mēnešus vai mazāk,

ja viņiem darba līgums uzteikts darbinieku skaita samazināšanas

vai līdzīga iemesla dēļ.

 
Pašlaik reģionālās mobilitātes pasākumā var iesaistīties tikai tādi cilvēki,

kas ir reģistrēti bezdarbnieka statusā vismaz 6 mēnešus.


Ir svarīgi atbalstīt bezdarbniekus,

kas no savas iepriekšējās darbavietas atbrīvoti

darbinieku skaita samazināšanas dēļ.

 
Ar grozījumu projektu var iepazīties

LM interneta vietnē, sadaļā „Aktuāli" - „Tiesību aktu projekti”:

http://www.lm.gov.lv/text/1789
.Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv