500 jaunieši - bezdarbnieki varēs apgūt iemaņas darbnīcās
Drukāt


Jau 2012.gada rudenī jaunieši bezdarbnieki

varēs piedalīties nodarbinātības pasākumā „Darbnīcas jauniešiem”.


Jaunieši vairāk nekā 2 menēšu laikā mācīsies,

iepazīs trīs profesionālās jomas.


Kas varēs piedalīties pasākumā „Darbnīcas jauniešiem”?
jauniesu darbs
Tie būs jaunieši bezdarbnieki no15 līdz 24 gadiem.

Pasākumā  varēs piedalīties jaunieši,

kuriem nav profesionālās izglītības,

kuri līdz šim nav strādājuši.


Cik ilgi jaunieši mācīsies?

Jaunieši bezdarbnieki izglītības iestādē

iepazīs trīs profesionālās jomas.

Katrā jomā darbosies trīs nedēļas.

Tas palīdzēs jaunietim iepazīt 3 dažādas profesijas,

iegūt pirmo pieredzi katrā no profesijām,

kā arī izvēlēties to profesiju,

kas viņam ir vispiemērotākā.

Katra apmācība ilgs 45 dienas

jeb kopumā deviņas nedēļas.


Vai jaunieši saņems stipendiju?
stipendija
Jaunieši bezdarbnieki saņems ikmēneša stipendiju

40 latu apmērā.

Stipendiju izmaksās par dienām,

kurās jaunietis būs iesaistījies pasākumā.

Kopā pasākuma laikā jaunietis saņems stipendiju 81,90 Ls apmērā

jeb Ls 1,82 par dienu.


Arī izglītības iestāde saņems atlīdzību līdz  400 latiem.

Šai summā ietilpst apmācību izdevumi:

pedagogu darba alga, materiāli tehniskais nodrošinājums

un jauniešu bezdarbnieku izmitināšana dienestu viesnīcās.


esf2012.gadā nodarbinātības pasākumā „Darbnīcas jauniešiem”

varēs iesaistīties 50 bezdarbnieki,

2013. gadā - 250, 2014.gadā - 200 bezdarbnieki.


Pasākumu „Darbnīcas jauniešiem” finansē Latvijas valsts

un Eiropas Sociālais Fonds.

Piešķirti papildu līdzekļi aktīvās nodarbinātības pasākumiem
Drukāt


Jau šogad bezdarbniekiem un bezdarba riskam pakļautiem nodarbinātajiem

notiks vairāk apmācību, nodarbinātības un atbalsta pakalpojumu.


Par to 24.jūlijā nolēma LR valdība.Valdība nolēma, ka bezdarbnieku un darba meklētāju apmācībām

papildus iztērēs  7,5 miljonu latu.

Tas ļaus  līdz 2015.gada 30.jūnijam

papildus apmācīt 8160 bezdarbniekus.

līgums
Turpmāk, ja bezdarbnieks mācīsies pie darba devēja,

darba devējs ar viņu slēgs līgumu.

Bezdarbnieks ar darba devēju būs darba tiesiskajās attiecībās.

Pēc apmācību beigām darba līgums būs jāpagarina vismaz uz pusgadu.


Bezdarbniekam praktiskās apmācības laikā makās darba algu.

Darba devējs saņems dotāciju.

Pirmos divus mēnešus - Ls 100,

otros divus mēnešus – Ls 80, pēdējos divus mēnešus  - Ls 60.

Darba vadītājs saņems ikmēneša darba algas dotāciju.

Tā būs 50% apmērā no minimālās algas.


dotācijaDotācija viena mēneša apmācību izdevumiem var būt lielāka.

Ja apmācības notiks tādās nozarēs kā apstrādes rūpniecībā,

transports un loģistika, tūrisms, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas,

tad dotācija būs Ls 200.

Dotācija bezdarbnieka algai - ne vairāk kā 800 latu

par sešu mēnešu darba periodu pēc apmācībām.


Bezdarbnieki varēs mācīties arī jaunās

trešā kvalifikācijas līmeņa profesionālās tālākizglītības programmās.

 Mācību programmās palielināies stundu skaits

no 960 līdz 1280 mācību stundām.


algoti pagaidu darbiAlgotajos pagaidu sabiedriskajos darbos

bezdarbnieki varēs stradāt līdz 2014.gada 30.jūnijam.

Papildus šai aktivitātē būs iespējams strādāt 18 276 bezdarbniekiem,

kuri nesaņem bezdarbnieka pabalstu.


Valdība aktivitātei piesķīrusi papildus 8,5 miljonu latu.


Valdība piešķīrusi papildus 930,7 tūkstošu latu

projektam „Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem”.

Līdz ar to papildus subsidētajās darba vietās

varēs strādāt 312 bezdarbnieki –

bezdarbnieki ar invaliditāti un ilgstošie bezdarbnieki.

Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu turpinās sociālo pakalpojumu attīstīšana reģionos
Drukāt


Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu

notiks vēl četri projekti!
 


projekts cilvēkiem ar dzirdes traucējumiemBiedrībā „Latvijas Nedzirdīgo savienība”

notiks projekts „Nepalikt vieniem klusumā”.

Cilvēkiem ar  dzirdes traucējumiem projektā

izveidos Rīgā sociālās rehabilitācijas centru.

Sociālās rehabilitācijas centrā cilvēki ar  dzirdes traucējumiem saņems

dažādu speciālistu konsultācijas un pakalpojumus:

piemēram, psihologa, sociālā darbinieka, rehabilitētāja.


Dienas centrā palīdzību varēs saņemt sievietes,

kuras gaida bērniņu.

Īpaši apmācīti darbinieki sievietes atbalstīs fiziski, emocionāli

un palīdzēs atrast sievietēm vajadzīgo informāciju

grūtniecības laikā, dzemdībās un pēcdzemdību laikā.


Jūrmalas Diabēta biedrība izveidos

Dienas centru pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēkiem.

80 pilsētas iedzīvotāji, kuri slimo ar diabētu,

projekta laikā saņems psiholoģisko atbalstu,

medicīnisko rehabilitāciju un ūdens terapiju.

Viņi varēs attīstīt savas sociālās un darba prasmes.

Viņi varēs piedalīties dažādos pasākumos un aktivitātēs,

kur uzzinās daudz ko jaunu.


Pārgaujas novada Straupes pagastā biedrība ”Ģimenei un veselībai”

projektā palīdzēs  reģiona bērniem un jauniesiem ar dažādu veidu atkarībām.

Berni un jaunieši vecumā no 14 līdz 18 gadiem

varēs piedalīties īpašā programma –

viņiem palīdzēs  noteikt viņu saslimšanu,

motivēs un palīdzēs atbrīvoties no atkarības,

palīdzēs iemācīties jaunas prasmes un meklēt darbu.

Projektā būs arī  atbalsta grupas  bērnu un jauniešu vecākiem.


bērnu centrsLiepājā Biedrība „Dižvanagi” palīdzēs bērnu ar invaliditāti vecākiem.

Atbalsta grupās vecākiem strādās dažādi speciālisti -

garīgais aprūpētājs, uztura speciālists, fizioterapeits, ārsts homeopāts u.c.

Biedrībā izveidos bērnu rotaļu stūrīti.

Tā nodarbībās varēs piedalīties arī tie vecāki,

kuriem nodarbību laikā nav, kas pieskata bērnus.


Pateicoties Eiropas Sociālā fonda atbalstam,

vairāk nekā 17 tūkstoši Latvijas reģionu iedzīvotāji,

saņem ģimenes videi pietuvinātus sociālos pakalpojumus.


Vairāk par projektiem lasi

mājas lapā www.nva.gov.lv/esf sadaļā „Noslēgtie līgumi”.


Jauni Eiropas Sociālā fonda projekti sociālo pakalpojumu attīstīšanai reģionos
Drukāt


esf

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA)

2012.gada 1.ceturksnī ar Eiropas Sociālā fona atbalstu

uzsāka 56 jaunu projektu īstenošanu

sociālo pakalpojumu attīstīšanai reģionos.

Projektu kopējā summa ir 5,1 miljons latu.


Projektos būs izstrādātas un īstenotas sociālās rehabilitācijas un

motivācijas programmas,

izveidotas jaunas sociālās institūcijas: krīzes centrs Neretā,

higiēnas centrs Jūrmalā,

grupu māja Balvu novada iedzīvotājiem ar garīga rakstura traucējumiem,

specializētā darbnīca Siguldas novadā,

īslaicīgās pieskatīšanas un aprūpes centri Rīgā.


Projektos attīstīs aprūpes mājas pakalpojumus:

  • drošības pogas Daugavpilī un Jelgavā,

  • mobilās brigādes Talsu novadā un Kārsavā,

  • aprūpes mājas Rīgā, Alūksnes, Iecavas un Skrīveru novados.

 

sociālā aprūpePakalpojumus saņems sociāli neaizsargātākās iedzīvotāju grupas:

  • pieaugušie un bērni ar funkcionāliem traucējumiem,


  • pirmspensijas un pensijas vecuma iedzīvotāji,

  • daudzbērnu un nepilnās ģimenes,


  • no psihoaktīvām vielām atkarīgie,


  • no vardarbības cietušas sievietes un bērni, bezpajumtnieki u.c.

 

Atbalstu varēs saņemt tie iedzīvotāji,

kas kopj slimu ģimenes locekli.

 

Kopumā pasākumos piedalīsies vairāk nekā 9,5 tūkstoši iedzīvotāju.

Rīgas reģionā paredzēti 17 projekti –

Rīgā, Jūrmalā, Siguldas un Inčukalna novados.

 

11 projekti Zemgales plānošanas reģionā,

13 projektos - Latgales teritorijā.

Kurzemes reģionā 8 projektos lielākie ieguvēji būs

Liepājas, Ventspils, Kuldīgas un Talsu novada iedzīvotāji.

 

Vidzemes teritorijā uzsākti 7 projekti.Jau kopš 2011.gada sākuma

Latvijas reģionos turpina īstenoties aktivitātes

„Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes

pakalpojumu attīstība reģionos”

pirmās atlases kārtas 38 projekti.

Projektos ESF atbalstu saņem 7,7 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju.

info

Vairāk informācijas par projektiem varat iegūt Sadarbības iestādes

mājas lapā www.nva.gov.lv/esf sadaļā „ Noslēgtie līgumi”.

Jauns pasākums jauniešiem
Drukāt

atbalsts jauniešiem
Šogad NVA plāno vēl vienu jaunu pasākumu – „Jauniešu darbnīcas”.

Jaunieši, kas piedalīsies pasākumā,

izglītības iestādēs izmēģināt sevi trīs profesijās,

katrā strādās trīs nedēļas.

Jaunieši varēs gan iepazīt dažādas profesijas,

iegūt pirmo pieredzi,

lai pēc tam vieglāk varētu izvēlēties savu nākotnes profesiju.

Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv