Jābūt informētam pirms pieņemt lēmumu strādāt ārzemēs
Drukāt


Vasarā vairāki cilvēki vēlas strādāt sezonas darbu.

Viņi apsver iespējas piepelnīties, strādājot ārpus Latvijas.Darbs ārzemēsNodarbinātības valsts aģentūra (NVA) atgādina,

ka pirms braucat darbā uz ārzemēm

jābūt informētam par izvēlēto valsti.


Bezmaksas konsultācijas par nodarbinātības un mācību iespējām,

kā arī dzīves un darba apstākļiem ārzemēs

sniedz Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) konsultanti Eures logoNVA.


Konsultanti strādā filiālēs Rīgā, Daugavpilī, Liepājā, Rēzeknē un Cēsīs.

 
Konsultanti nepalīdz meklēt darbu ārzemēs,

viņi palīdz atrast informāciju par darba iespējām


un palīdz orientēties Eiropas darba mobilitātes portālā .


Jau 2013.gadā EURES konsultanti palīdzējuši daudziem

Latvijas darba meklētājiem - snieguši 459 individuālās konsultācijas.

Visvairāk darba meklētājus interesē darbs lauksaimniecībā,

apstrādes rūpniecībā, izmitināšanas un ēdināšanas nozarē,

būvniecībā un veselības un sociālās aprūpes nozarē.


Darba meklētāji visbiežāk vēlas braukt uz Lielbritāniju,

Vāciju, Norvēģiju un Somiju.Visvairāk par darbu ārzemēs interesējas

cilvēki vecumā no 25 līdz 45 gadiem.

Viņi sarunas valodas līmenī prot sazināties

angļu vai vācu valodās.Darba meklētāji izmanto darbiekārtošanas firmu pakalpojumus.

Viņiem ir jāzina, ka tos var sniegt komersants,

kas ir saņēmis NVA izsniegtu licenci.


Darba meklētājam, ja viņš izmanto darbiekārtošanas firmas

pakalpojumus,jāpieprasa uzrādīt NVA izdoto licenci.


Darba meklētājam:
 • rūpīgi jāizlasa līgumi, pirms noslēgšanas jānoskaidro visi nosacījumi;

 • jānoskaidro viss par darba tiesībām, pienākumiem, algu un darba

  stundu skaitu;

 • jāpārliecinās, vai, strādājot ārvalstī, viņam būs garantēta dzīves Nosacījumi strādājot ārzemēs

  vieta;

 • jābūt pārliecinātam, ka viņš attiecīgās valsts valodu zina pietiekami,

  lai varētu veikt darbu;

 • jāsazinās ar darba devēju un jānoskaidro, vai viņš zina par

  darbinieka ierašanos;

 • jānodrošinās ar iztikas minimumu vismaz pirmajām darba nedēļām

  (vēlams ņemt līdzi nevis skaidru naudu, bet starptautiskās norēķinu

  kartes);

 • jāatceras, ka darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzējam ir

  pienākums darba meklētāju rakstiski iepazīstināt ar darba līgumu.

  Darba līgumu paraksta pēc ierašanās darba vietā ar darba devēju;

 • starp darba meklētāju un darbiekārtošanas firmu jābūt noslēgtam

  līgumam par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu, kas vēl nav

  darba līgums.


Ja licencēta darbiekārtošanas firma pārkāpusi darba ņēmēja tiesības,

jāiesniedz rakstveida sūdzība Nodarbinātības valsts aģentūras

Juridiskajā departamentā, K.Valdemāra ielā 38 k-1, Rīgā, LV-1010.

 
Licencēto darbiekārtošanas firmu saraktu

un citu informāciju meklē NVA mājas lapā.
Uzzini vairāk par NVA pakalpojumiem vieglajā valodā
Drukāt


NVA palīdz ilgstošajiem bezdarbniekiem
Drukāt


Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) uzskaitē

ir daudz ilgstošu bezdarbnieku.

Ilgstošs bezdarbnieks ir cilvēks,

kuram vairāk nekā gadu nav darba.

2012.gada novembra sākumā NVA uzskaitē

bija 48 159 ilgstošie bezdarbnieki.

Tas ir daudz -  45,6% jeb gandrīz puse

no reģistrēto bezdarbnieku kopskaita.


darba meklētājs2012. gada 10 mēnešos pastāvīgu darbu

atrada 19 733 ilgstošie bezdarbnieki.


11 234 no viņiem darbu atrada pēc mācībām,

viņi mācījās profesionālās vai neformālās izglītības programmās.


Daudzi ilgstoši bezdarbnieki atrada darbu pēc tam,

kad piedalījās konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos -


 • īsos kursos, semināros, lekcijās;

 • kompleksajos atbalsta pasākumos -

  darba izmēģinājumu pasākumā pie darba devēja,

 • izmantoja asistenta, surdotulka, ergoterapeita pakalpojumus u.c;

 • pasākumos noteiktām personu grupām -

  strādāja subsidētajās darba vietās

  (tās ir valsts līdzfinansētās darba vietas invalīdiem

  vai nelabvēlēgākā situācijā esošiem bezdarbiekiem).

 • Daudzi bezdarbnieki mācījās pie darba devējiem.

pasākums noteiktām personu grupām
2012.gada 10 mēnešos 35 222 ilgstošie bezdarbnieki

piedalījās dažādos NVA nodarbinātības pasākumos:


 • profesionālajā un neformālajā apmācībā -  7 849 bezdarbnieki;

 • algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos - 22 867,

 • kompleksajos atbalsta pasākumos – 3 983,

 • pasākumā noteiktām personu grupām – 382,

 • pasākumos komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai – 135 ilgstošie bezdarbnieki.


Ko NVA piedāvā ilgstošajiem bezdarbniekiem
Drukāt


nva piedāvā apmācībasNVA atbalsta ilgstošos bezdarbniekus -

palīdz viņiem saglabāt un attīstīt profesionālās, sociālās prasmes

un iekļauties darba tirgū.


NVA piedāvā dažādus atbalsta pasākumus, piemēram,

 • algotos pagaidu sabiedrisko darbus,

 • pasākumu noteiktām personu grupām (subsidēto nodarbinātību),

 • kompleksos atbalsta pasākumus,

 • konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus,

 • profesionālo un neformālo apmācību,

 • karjeras speciālistu, psihologa un pat psihoterapeita konsultācijas.


Daudziem bezdarbniekiem nav profesijas

vai iepriekš iegūtajā profesijā viņi nevar atrast darbu.

Viņiem NVA piedāvātā apmācību programmas.


Programmas ir bez maksas.

algoti darbiProgrammās viņi iegūst profesiju (profesionālā apmācība)

vai darbam nepieciešamās papildprasmes (neformālā izglītība).

Pēc mācībām bezdarbniekiem ir vairāk iespēju iegūt piemērotu darbu.


Ja bezdarbnieks piedalās  NVA algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos

vai pasākumā noteiktām personu grupām,

viņš var atjaunot un attīstīt darba iemaņās, kā arī pelnīt iztiku.


Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta

aktivitātē „Kompleksi atbalsta pasākumi”

bezdarbnieki drīz varēs piedalīties pasākumos,

lai varētu atbrīvoties no alkohola, narkotiku vai psihotropo vielu atkarības.

Jaunas sociālo pakalpojumu iespējas Vidzemes reģionā
Drukāt


Eiropas Sociālais fondsEiropas Sociālais fonds (ESF) Latvijā

atbalsta 97 projektus.


4 gadu laikā projektos varēs piedalīties vairāk nekā 17 tūkstoši iedzīvotāju.

Vidzemes reģiona projektos

pašvaldību iedzīvotājiem ir pieejami jauni sociālie pakalpojumi.

Pakalpojumi ir tuvāk viņu dzīves vietai.


Priekuļu novadā ir jauns Sociālo pakalpojumu centrs.

Centrā pirmspensijas un pensijas vecuma iedzīvotāji

varēs saņemt sociālo rehabilitāciju.

sociālo pakalpojumu centrsViņi centrā varēs mācīties strātāt ar datoru,

saņemt, psihologa, karjeras konsultanta, fizioterapeita

un citu speciālistu konsultācijas.

Centrā būs  arī dažādas radošās darbnīcas, nodarbības, terapijas.


Piemēram, mākslas terapija, nodarbības par veselīgu dzīvesveidu.

Centra apmeklētājiem palīdzēs apmaksāt ceļa izdevumus.

 
Daudzi Preiļu novada iedzīvotāji ineresējas par

Sociālo pakalpojumu centra darbu,

par sociālajiem pakalpojumiem centrā.

Divu gadu laikā projektā varēs piedalīties

ap 100 Priekuļu novada iedzīvotāju.


Cēsīs strādā Vidzemes reģiona mobilais sociālo pakalpojumu Resursu centrs.

E-konsultācijasCēsu, Beverīnas, Jaunpiebalgas, Mazsalacas,

Smiltenes un Valkas novadu, arī Valmieras pilsētas iedzīvotāji

varēs saņemt  interaktīvas e-konsultācijas.

Tas nozīmē, ka viņiem nebūs jābrauc uz Cēsīm vai citiem novadu centriem,

konsultācijas viņi varēs saņemt,

izmantojot datoru.

Iezīvotāji konsultācijās varēs uzzināt

par Vidzemes reģiona pašvaldībās pieejamiem sociālajiem pakalpojumiem,

piemērotāko atbalsta veidu un citiem jautājumiem.


Centrā iedzīvotāji varēs apmeklēt atbalsta grupas,

Darbnīcas, nodarbinātības un apmācības socializācijai.

Pusotra gada laikā projektā varēs piedalīties

vairāk nekā 300 Vidzemes reģiona iedzīvotāju.


Par projekiem vairāk uzzini Nodarinātības valsts aģentūras mājas lapā


www.nva.gov.lv/esfNodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv