Ja darbs ir atrasts attālāk no dzīves vietas - NVA var kompensēt transporta vai dzīvojamo telpu īres izdevumus
Drukāt


Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) notiek pasākums

„Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana”.

Pasākumā cilvēkiem, kuri darbu atraduši tālāk no savas dzīves vietas,

palīdz samaksāt transporta vai dzīvojamās telpas īres izdevumus.Šajā pasākumā piedalās jau 141 cilvēks.

Viņi strādā par pārdevējiem,  pavāriem, miesniekiem, ceha strādniekiem,

iekārtas operatoriem, autobusa vadītājiem, palīgstrādniekiem,

kūdras ieguves palīgstrāniekiem, šūvējiem, šķirotājiem, atslēdzniekiem,

santehniķiem, metinātājiem, tramvaja vadītājiem, grāmatvežiem,

lietvežiem, tehniskajiem direktoriem, noformēšanas māksliniekiem,

gidiem, agronomiem, farmaceita asistentiem un citās profesijās.


Cilvēki visbiežāk naudu pieprasa transporta izdevumiem-
Atlīdzība transporta izdevumiem

ceļa  izdevumiem no dzīvesvietas uz darba vietu un atpakaļ.NVA pasākumā

 „Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana”

var piedalīties  bezdarbnieki,

kuri ne mazāk kā 2 mēnešus reģistrēti NVA kā bezdarbnieki

un ir atraduši darbu vismaz 20 km attālumā no deklarētās dzīvesvietas.NVA reģionālās mobilitātes atbalsta pasākumā īpašos gadījumos

var piedalīties bezdarbnieki,

kuri bezdarbnieku statusā reģistrēti mazāk nekā 2 mēnešus.


Darba tiesiskajām attiecībām ir jābūt nodibinātām ar komersantu,

ja komersants attiecīgo vakanci vismaz nedēļu bija reģistrējis NVA filiālē

vai NVA CV/Vakanču portālā.


NVA finansiālā atlīdzībaDotācija līdz 280 Ls

transporta vai dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai

vienam nodarbinātajam nevar būt vairāk nekā 280 lati.

 

Atbalstu var saņemt visā Latvijā, izņemot Rīgu.

Taču, ja darba devējs Rīgā vēlas uzsākt darba tiesiskās

ar vismaz 25 NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem,

viņš var saņemt atbalstu.


Jāatceras, ja bezdarbnieks atrod darbu

attālāk no savas dzīves vietas,

viņam 10 darba dienu laikā no darba līguma noslēgšanas datumaPieteikums

tuvākajā NVA filiālē jāiesniedz pieteikums.


To var izdarīt personīgi, pa pastu vai elektroniski ar e-parakstu.


NVA filiāle triju darba dienu laikā pārbaudīs pieteikumu

un pieņems lēmumu

piešķirt vai atteikt finanšu atlīdzību, par ko paziņos rakstveidā.


Informācija par pasākumu

„Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana”

ir NVA mājaslapas sadaļā "Klientiem".

Tikai kopā mēs varam vairāk!
Drukāt


Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) notiek daudzi

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti.

Kopš 2011. gada projektos piedalījušies

4500 bērni un jaunieši, daudzi no viņiem

ir bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām.


Pašreiz NVA ir reģistrēti 8752 jaunieši bezdarbnieki.

Lai jaunieši varētu atrast darbu,Jaunieši

Nodarbinātības valsts aģentūrā ir dažādas programmas.


Programmas notiek ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu.

Programmās jaunieši var mācīties pie darba devēja,

apgūt profesionālās iemaņas dažādās darbnīcās,

var strādāt kā brīvprātīgie.Ar ESF atbalstu Latvijas reģionos

Dienas centrs
izveidoti bērnu un jauniešu dienas un aprūpes centri.


 Centros bērni un jaunieši ar funkcionāliem traucējumiem var:

  • saņemt aprūpes pakalpojumus,

  • pavadīt brīvo laiku un attīstīt sociālās prasmes,

  • piedalīties izglītojošās grupās. 


Centros bērni, jaunieši un viņu vecāki

piedalās sociālās rehabilitācijas programmās.


Viņiem palīdz speciālisti - sociālie darbinieki, fizioterapeiti,

psihologi un citi speciālisti.


Centros bērni un jaunieši ar funkcionāliem traucējumiem

var saņemt dažāda veida terapiju, piemēram
:Terapija

  • mākslas

  • mūzikas

  • gaismas

  • smilšu u.c.


Viņiem ir iespēja interesanti pavadīt ārpusskolas brīvo laiku,

iegūt jaunus draugus.

Bērniem un jauniešiem ļoti patīk piedalīties projektos.

Bezdarbnieki varēs strādāt algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos
Drukāt


Līdz šim algotos pagaidu sabiedriskajos darbos

varēja strādāt bezdarbnieki,

kuri nesaņem bezdarbnieka pabalstu
Laika periods

un ir bezdarbnieki vismaz sešus mēnešus.


Tagad pagaidu darbos varēs strādāt arī tādi cilvēki,

kas nesaņem bezdarbnieka pabalstu

un ir bezdarbnieki mazāk par sešiem mēnešiem,

bet vismaz 12 mēnešus nav strādājuši.


Bezdarbnieki, kuri nevarēja atrast darbu, Darba prasmes

tagad varēs strādāt un saglabāt darba prasmes.


Pagaidu sabiedriskie darbi būs arī

kā līdzdarbības pasākums klienta sociālo problēmu risināšanai.

To noteiks pašvaldības sociālie darbinieki.


Latvijā 2013.gada sākumā bija 107 687 bezdarbnieki

Pēdējā gada laikā aptuveni 66 660 bezdarbnieki

nestrādāja vai strādāja ne ilgāk par diviem mēnešiem.

16 209 bezdarbnieki nestrādāja sešus mēnešus.


Atalgojums, ko saņem bezdarbnieki,Atlidziba

ja strādā algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos,

ir 100 lati mēnesī.


Atalgojumu bezdarbniekiem maksā

no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem.

Kopējais finansējums ir 14 miljoni latu.

Plānots, ka projekts turpināsies līdz 2014.gada 30.jūnijam.

Piešķirts papildu finansējums redzes invalīdu asistenta pabalstiem
Drukāt


Cilvēki ar I grupas redzes invaliditāti


Asistents varēs saņemt Eiropas Sociālā fonda (ESF)


līdzfinansētu pabalstu par asistenta pakalpojumu


līdz 2014.gada beigām.Ik gadu pabalstu vēlas saņemt


aizvien vairāk cilvēku ar I grupas redzes invaliditāti.


Viņi izmanto asistenta pakalpojumu līdz 10 stundām nedēļā,


lai varētu apmeklēt dažādas iestādes, iepirkties,Asistents


saturīgi pavadīt brīvo laiku.2012.gada beigās šādu pabalstu saņēma 1500 cilvēki


ar I grupas redzes invaliditāti.

NVA prognozē, ka šogad pabalstu saņems 1630 cilvēki,

bet 2014.gadā -1700 cilvēki.


Projekta „Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai sabiedrībā

un darba tirgū" finansējums ir 13,5 miljoni latu.

12,3 miljoni latu finansē ESF,

bet 1,1 miljonu latu līdzfinansē no Latvijas valsts budžeta.


Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA ) aicina klientus ar dzirdes invaliditāti izmantot surdotulku pakalpojumus
Drukāt


NVA uzskaitē ir 216 bezdarbnieki ar dzirdes invaliditāti.


Bezdarbniekiem ar dzirdes invaliditāti


Nodarbinātības valsts aģentūrā


no šī gada aprīļa notiek Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts


 “Kompleksi atbalsta pasākumi”.Projektā piedalās bezdarbnieki ar dzirdes traucējumiem.


Viņiem palīdz surdotulks.


Ja bezdarbnieki ar dzirdes traucējumiemKonsultācija


sarunājas ar psihologu, psihoterapeitu,


viņus konsultē karjeras plānošanas vai citi speciālisti, tad


sarunu tulko surdotulks.Arī aktivitātē “Kompleksi atbalsta pasākumi”


“Darba vieta jaunietim”

surdotulks palīdz jaunietim darba vietā.


Bezdarbniekiem ar dzirdes invaliditāti,

kuri mācās ESF projekta “Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība
Latvijā -2”

profesionālajā vai neformālajā apmācībā,

arī palīdz surdotulks.

Surdotulks palīdz gan mācību laikā, gan praksē,Surdotulka palīdzība eksāmenos

viņš  palīdz arī kvalifikācijas eksāmenā vai gala pārbaudījumā.


Tagad surdotulks palīdzēs bezdarbniekiem ar dzirdes invaliditāti

arī tad, kad viņi apmeklēs NVA filiāli.


NVA filiālēs bezdarbniekiem ar dzirdes traucējumiem

surdotulks palīdzēs sarunāties ar NVA aģentu konsultāciju laikā.

Surdotulks nebūs Aģentūrā,

bet konsultāciju laikā tulkos tiešsaistē ar WEB kameru starpniecību.Surdotulks tulko neklātienē

Tas nozīmē, ja pie nodarbinātības aģenta atnāks nedzirdīgs bezdarbnieks,

palīgā aicinās surdotulku.

Viņš sarunu tulkos tiešsaistē.


Pirmie surdotulkojuma atbalstu konsultāciju laikā

saņems nedzirdīgie klienti,

kas apmeklēs NVA Rīgas reģionālo filiāli.


Surdotulka pakalpojums būs pieejams visās NVA filiālēs.

Surdotulkojums būs gan grupu konsultācijās,

gan individuālajās konsultācijās.Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv