Kādi nosacījumi jāievēro Brīvprātīgā darba īstenotājiem?
Drukāt

Brīvprātīgā darba īstenotājam jāievēro šādi nosacījumi:

 • tas ir reģistrēts saskaņā ar likumdošanas prasībām;

 • tam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas

  obligāto iemaksu parādu;

 • nav pasludināta tā tiesiskās aizsardzības process

  vai maksātnespēja;
 
 • tas neatrodas likvidācijas stadijā;

 • tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta,

  kā arī nav uzsākta tiesvedība par darbības izbeigšanu

  un maksātnespēju;

 • tam ir licence, akreditācijas lapa vai sertifikāts

  pakalpojumu sniegšanai;

 • tas apņemas organizēt Brīvprātīgo darbu,

  iesaistot jaunieti bezdarbnieku darbā vai

  pakalpojumu sniegšanā, kas ir vērsts uz biedrības

  vai nodibinājuma statūtos noteiktā mērķa sasniegšanu;

 • pēdējo triju gadu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas

  nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi;

 • nav konstatēti pārkāpumi vides aizsardzības,

  konkurences un darba tiesību jomā;

 • īstenotājs vai tā pārvaldes institūciju locekļi

  nav ar tiesas spriedumu atzīti par vainīgiem

  līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, korupcijā,

  krāpnieciskās darbībās finanšu jomā

  vai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā;

 • īstenotājs pēdējā gada laikā

  nav pārkāpis līguma par pasākumu īstenošanu noteikumus

  (ja šāds līgums ar NVA ir bijis noslēgts).
Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv