Kuri bezdarbnieki var piedalīties šajā pasākumā?
Drukāt

 
Šajā pasākumā var piedalīties
 
Nodarbinātības valsts aģentūrā
 
reģistrēti bezdarbnieki, kuri izteikuši
 
vēlmi piedalīties Praktiskā apmācībā
 
pie darba devēja un atbilst dalības
 
kritērijiem:
 
 

nav iesaistīts citos Nodarbinātības valsts

 

aģentūras organizētajos pasākumos; 

 

 

nav ticis nodarbināts pie attiecīgā darba devēja

 

vismaz 12 mēnešus pirms iesaistes; 

 

 

iepriekšējo Praktisko apmācību (t.sk. praktisko

 

apmācību prioritārajās nozarēs) pabeidzis

 

vismaz pirms diviem gadiem, gadījumā,

 

ja dalība Praktiskajā apmācībā bija pārtraukta

 

no bezdarbnieka neatkarīgu iemeslu dēļ

 

un tā ilgusi mazāk par pusi no paredzētā

 

dalības laika, šis ierobežojums nav attiecināms; 

 

 

iepriekšējā Praktiskajā apmācībā

 

(t.sk. praktiskajā apmācībā prioritārajās nozarēs)

 

nav apguvis tās pašas profesionālās

 

kompetences, ko apgūs šajā Praktiskajā

 

apmācībā; 

 

 

atbilst darba devēja noteiktajām kvalifikācijas

 

prasībām;  

 

 

Nodarbinātības valsts aģentūrai ir atlīdzinājis

 

apmācību izdevumus, saņemto stipendiju

 

un finanšu atbalstu reģionālajai mobilitātei,

 

ja neattaisnotu iemeslu dēļ pārtraucis dalību.
 

 

 

 

Cik ilgi bezdarbnieks var piedalīties pasākumā? => 

 

 Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv