Kad lēmums par bezdarbnieka statusa iegūšanu vai zaudēšanu ir spēkā?
Drukāt
lēmumsLēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots personai.

Ja lēmumu nosūta pa pastu,

tas ir spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.


NVA lēmumus var apstrīdēt, rakstot iesniegumu NVA direktoram.

To var darīt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.AtpakaļNodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv