PAR MUMS
NVA uzdevumi
Ko piedāvā bezdarbniekiem?
NVA pakalpojumi
Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi
Neformālās izglītības ieguve ar kupona metodi
Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmas bezdarbniekiem ar kuponu metodi
Praktiskā apmācība pie darba devēja
Iespēja strādāt pie darba devēja speciāli pielāgotā darba vietā
Karjeras konsultācijas
Ilgstošajiem bezdarbniekiem
"Jauniešu garantijas” apmācību un nodarbinātības pasākumi
Darbnīcas jauniešiem
Pirmā darba pieredze jaunietim
Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā
Subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem
Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai
Kontakti
Praktiskā apmācība pie darba devēja
JAUNUMI
BEZDARBNIEKIEM
Kas ir bezdarbnieks?
Kas var iegūt bezdarbnieka statusu?
Kur var reģistrēties?
Kādi dokumenti jāuzrāda?
Cik ilgā laikā piešķir bezdarbnieka statusu?
Kad var zaudēt bezdarbnieka statusu?
Vai var atgūt bezdarbnieka statusu?
Kad lēmums stājas spēkā?
Kādas ir bezdarbnieka tiesības?
Bezdarbnieka pienākumi I
Bezdarbnieka pienākumi II
Bezdarbnieka pienākumi III
Bezdarbnieka pienākumi IV
Bezdarbnieka pabalsts
Bezdarbnieka pienākumi IV
Kas piešķir bezdarbnieka pabalstu?
Kādos gadījumos iesniegumu pieņem NVA?
Kā aprēķina bezdarbnieka pabalstu?
Cilvēkiem ar invaliditāti
PAKALPOJUMI
Kas ir PNPG?
Kas var iesaistīties PNPG?
Cik ilgi var iesaistīties PNPG?
Kas ir KAP?
Kas var iesaistīties KAP?
Pabalsts asistenta izmantošanai
Surdotulka pakalpojumi
Kādās darba vietās strādās bezdarbnieki?
Algoti pagaidu darbi
Dalība Algotos pagaidu darbos
Kur un kā pieteikties?
Bezdarbnieka ieguvumi
Darba devēja ieguvumi
Kas ir karjeras konsultācijas?
Kādas karjeras konsultācijas piedāvā?
Kas ir neformālā izglītība?
Kā pieteikties neformālajai izglītībai?
Ko bezdarbnieks saņem?
Profesionālā apmācība ar kuponu metodi
Kādas profesijas?
Kā tas notiek?
Ko saņem pēc mācībām?
Kas var pieteikties?
Kur pieteikties?
Kas ir Darba vieta jaunietim?
Kas var piedalīties pasākumā?
Kā pieteikties dalībai?
Kāds ir jaunieša ieguvums?
Kāds ir darba devēja ieguvums?
Kā jāpielāgo darba vieta?
Kas ir Brīvprātīgais darbs?
Kas var piedalīties Brīvprātīgajā darbā?
Brīvprātīgā darba termiņi
Nosacījumi Brīvprātīgā darba īstenotājiem
Kāda ir Brīvprātīgā darba stipendija?
Pabalsts personām ar redzes invaliditāti
Kam ir tiesības saņemt pabalstu?
Kā saņemt pabalstu?
Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem ar atkarības problēmām
Kā pieteikties šim pasākumam?
Ko darīt pēc ārstēšanās?
Kas ir Darbnīcas jauniešiem?
Kas var piedalīties Darbnīcās jauniešiem?
Ko jaunieši dara aktivitātē?
Ko jaunieši dara aktivitātē II?
Kā pieteikties Darbnīcām jauniešiem?
Kā pieteikties Darbnīcām jauniešiem II?
Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana
Kas var pieteikties mobilitātes pasākumam?
Kā var pieteikties mobilitātes pasākumam?
Kādu atbalstu saņem darbinieks?
Mobilitātes pasākums - soli pa solim
Informatīvās dienas
Ko var uzzināt info dienās
Info dienas jauniešiem
Kādu informāciju var uzzināt
Kā piedalīties info dienā
Praktiskā apmācība prioritārajās nozarēs
Noteikumi praktiskajā apmācībā
Darba devējs bezdarbniekam nodrošina
Kā pieteikties praktiskajai apmācībai
Praktiskā apmācība pie darba devēja
Kas ir pasākums "Apmācība pie darba devēja"
Kuri bezdarbnieki var piedalīties šajā pasākumā?
Cik ilgi bezdarbnieks var piedalīties pasākumā?
VIDEO
Darba praktizēšana: 1.video
Darba praktizēšana: 2.video
Darba praktizēšana: 3.video
Darba praktizēšana: 4.video
Darba praktizēšana: 5.video
Darba praktizēšana: 6.video
KOMPASS: 1.video
Jauniešu darba prakse: 1.video
Jauniešu darba prakse: 2.video
Apmācība: 1.video
PNPG: 1.video
PNPG: 2.video
PNPG: 3.video
PNPG: 4.video
PNPG: 5.video
PNPG: 6.video
PNPG: 7.video
PNPG: 8.video
PNPG: 9.video
PNPG: 10.video
PNPG: 11.video
PNPG: 12.video
PNPG: 13.video
PNPG: 14.video
PNPG: 15.video
PNPG: 16.video
PNPG: 17.video
PNPG: 18.video
PNPG: 19.video
PNPG: 20.video


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv