ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
03.06.2020


Reģistrētā bezdarba līmenis novembrī Latvijā samazinājies līdz 4,8%

Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2007.gada novembra beigās bija 4,8% (bezdarbnieku skaits ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā). Valstī bezdarba līmenis salīdzinājumā ar 2007.gada oktobri samazinājies par 0,1 procenta punktu. Nodarbinātības valsts aģentūrā uzskaitē 2007.gada novembra sākumā bija 52383, novembra beigās – 51660 bezdarbnieki. Bezdarbnieku skaits valstī mēneša laikā ir samazinājies par 723 cilvēkiem.

2007.gada novembra beigās 3804 bezdarbnieki ilgstoši piedalījās aktīvajos nodarbinātības pasākumos, no tiem 1604 bezdarbnieki pasākumu noteiktām personu grupām (darba prakse pie darba devēja, subsidētās darba vietas u.tml.) ietvaros ir iekārtojušies darbā uz noteiktu laiku. Līdz ar to bezdarba līmenis, atskaitot no kopējā bezdarbnieku skaita tos, kuri nav pieejami darba tirgum, jo ilgstoši atrodas aktīvās nodarbinātības pasākumos, novembra beigās bija 4,5%.

2007.gada novembrī bezdarbnieka statuss tika piešķirts 6568 personām, tas ir par 574 cilvēkiem jeb 8,0% mazāk nekā 2007.gada oktobrī. Bezdarbnieka statusu 2007.gada novembrī zaudēja 7349 cilvēki, tas ir par 2167 cilvēkiem jeb 22,8% mazāk nekā iepriekšējā mēnesī. Novembrī bezdarbnieka statusu zaudējušo bezdarbnieku kopskaitā 41,8% personu iekārtojušās darbā, bet 49,9% personu bez attaisnojoša iemesla nebija pildījušas bezdarbnieka pienākumus.

Novembrī bezdarba līmenis samazinājies 13, palicis nemainīgs 6, bet palielinājies 14 valsts rajonos un republikas nozīmes pilsētās. Zemākais bezdarba līmenis novembrī reģistrēts: Jelgavas rajonā – 3,5%, Tukuma rajonā – 3,6%, Valmieras rajonā – 3,8%, Limbažu rajonā – 4,0%, Rīgas rajonā – 4,1%, Cēsu rajonā – 4,2%, Bauskas rajonā – 4,6%, Ogres rajonā – 4,6 %, Talsu rajonā – 4,7%, Saldus rajonā – 5,0%, Aizkraukles rajonā – 5,3%, Ventspils rajonā – 5,4 %, Alūksnes rajonā – 5,6%, Valkas rajonā – 5,6%, Liepājas rajonā – 5,8%, Jēkabpils rajonā – 6,0%, Madonas rajonā – 6,0%, Kuldīgas rajonā– 6,3%, Gulbenes rajonā – 6,4%,

No republikas nozīmes pilsētām viszemākais bezdarba līmenis ir Rīgā - 3,1%, Ventspilī – 3,7%, Jelgavā – 3,9%, Daugavpilī – 4,3%, Liepājā – 4,4%, Jūrmalā – 4,8%. Novembrī Rēzeknē bezdarba līmenis bija 7,0%.

Visaugstākais bezdarba līmenis joprojām ir Latgalē: novembrī Rēzeknes rajonā tas bija 16,4%, Ludzas rajonā – 13,9%, Balvu rajonā – 13,2%, Krāslavas rajonā – 10,6%, Preiļu rajonā – 10,8%, Daugavpils rajonā – 9,7%.


NVA Nodarbinātības pakalpojumu un attīstības departamenta
Mārketinga un starptautisko attiecību nodaļa
Tālr. 67021744; 67021838; 26114728;
Dainis.Jukonis@nva.gov.lv