ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
19.02.2020


Reģistrētā bezdarba līmenis oktobrī Latvijā samazinājies līdz 4,9%

Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2007.gada oktobra beigās bija 4,9% (bezdarbnieku skaits ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā). Valstī bezdarba līmenis salīdzinājumā ar 2007.gada septembri samazinājies par 0,2 procenta punktiem. Nodarbinātības valsts aģentūrā uzskaitē 2007.gada oktobra sākumā bija 54690, oktobra beigās – 52383 bezdarbnieki. Bezdarbnieku skaits valstī mēneša laikā ir samazinājies par 2307 cilvēkiem.

2007.gada oktobra beigās 3936 bezdarbnieki ilgstoši piedalījās aktīvajos nodarbinātības pasākumos, no tiem 1617 bezdarbnieki pasākumu noteiktām personu grupām (darba prakse pie darba devēja, subsidētās darba vietas u.tml.) ietvaros ir iekārtojušies darbā uz noteiktu laiku. Līdz ar to bezdarba līmenis, atskaitot no kopējā bezdarbnieku skaita tos, kuri nav pieejami darba tirgum, jo ilgstoši atrodas aktīvās nodarbinātības pasākumos, oktobrī bija 4,5%.

2007.gada oktobrī bezdarbnieka statuss tika piešķirts 7142 personām, tas ir par 894 cilvēkiem jeb 14,3% vairāk nekā 2007.gada septembrī. Bezdarbnieka statusu 2007.gada oktobrī zaudēja 9516 cilvēki, tas ir par 41 cilvēku jeb 0,4% mazāk nekā iepriekšējā mēnesī.

Oktobrī bezdarba līmenis samazinājies 29, palicis nemainīgs 1, bet palielinājies 3 valsts rajonos un pilsētās. Zemākais bezdarba līmenis oktobrī reģistrēts: Tukuma rajonā – 3,5%, Jelgavas rajonā – 3,6%, Valmieras rajonā – 3,9%, Cēsu rajonā – 4,1%, Rīgas rajonā – 4,1%, Limbažu rajonā – 4,2%, Bauskas rajonā – 4,5%, Ogres rajonā – 4,5 %, Talsu rajonā – 4,7%, Saldus rajonā – 4,9%, Ventspils rajonā – 5,2 %, Aizkraukles rajonā – 5,3%, Valkas rajonā – 5,4%, Alūksnes rajonā – 5,7%, Liepājas rajonā – 5,8%, Madonas rajonā – 5,8%, Gulbenes rajonā – 6,0%, Kuldīgas rajonā– 6,1%.

No republikas nozīmes pilsētām viszemākais bezdarba līmenis ir Rīgā - 3,2%, Ventspilī – 3,6%, Jelgavā – 4,0%, Daugavpilī – 4,2%, Liepājā – 4,6%, Jūrmalā – 4,9%. Oktobrī Rēzeknē bezdarba līmenis bija 7,0%.

Visaugstākais bezdarba līmenis joprojām ir Latgalē: oktobrī Rēzeknes rajonā tas bija 17,2%, Ludzas rajonā – 14,4%, Balvu rajonā – 14,0%, Krāslavas rajonā – 11,7%, Preiļu rajonā – 10,7%, Daugavpils rajonā – 10,2%.


NVA Nodarbinātības pakalpojumu un attīstības departamenta
Mārketinga un starptautisko attiecību nodaļa
Tālr. 67021744; 67021838; 26114728
Dainis.Jukonis@nva.gov.lv