ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
28.05.2020


Reģistrētā bezdarba līmenis septembrī Latvijā samazinājies līdz 5,1%

Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2007.gada septembra beigās bija 5,1% (bezdarbnieku skaits ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā). Valstī bezdarba līmenis salīdzinājumā ar 2007.gada augustu samazinājies par 0,3 procenta punktiem. Nodarbinātības valsts aģentūrā uzskaitē 2007.gada septembra sākumā bija 57940, septembra beigās – 54690 bezdarbnieki. Bezdarbnieku skaits valstī mēneša laikā ir samazinājies par 3250 cilvēkiem.

Savukārt bezdarba līmenis, atskaitot no kopējā bezdarbnieku skaita tos, kuri nav pieejami darba tirgum, jo ilgstoši atrodas aktīvās nodarbinātības pasākumos (profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas vai kvalifikācijas paaugstināšanas kursos, veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus vai ir nodarbināti pasākumos noteiktu personu grupām), septembrī bija 4,8%.

2007.gada septembrī bezdarbnieka statuss tika piešķirts 6248 personām, tas ir par 132 cilvēkiem jeb 2,1% mazāk nekā 2007.gada augustā. Bezdarbnieka statusu 2007.gada septembrī zaudēja 9557 cilvēki, tas ir par 413 cilvēkiem jeb 4,5% vairāk nekā iepriekšējā mēnesī.

Septembrī bezdarba līmenis samazinājies 31, bet palielinājies 2 valsts rajonos un pilsētās. Zemākais bezdarba līmenis septembrī reģistrēts: Tukuma rajonā – 3,7%, Jelgavas rajonā – 3,9%, Valmieras rajonā – 4,2%, Rīgas rajonā – 4,3%, Cēsu rajonā – 4,4%, Bauskas rajonā – 4,5%, Limbažu rajonā – 4,5%, Ogres rajonā – 4,8 %, Saldus rajonā – 4,8%, Talsu rajonā – 5,0%, Ventspils rajonā – 5,3 %, Valkas rajonā – 5,5%, Aizkraukles rajonā – 5,7%, Liepājas rajonā – 5,9%, Alūksnes rajonā – 6,0%, Gulbenes rajonā – 6,1%, Kuldīgas rajonā– 6,2%, Madonas rajonā – 6,3%.

No republikas nozīmes pilsētām viszemākais bezdarba līmenis ir Rīgā - 3,3%, Ventspilī – 3,9%, Jelgavā – 4,2%, Daugavpilī – 4,4%, Liepājā – 4,5%, Jūrmalā – 4,7%. Septembrī Rēzeknē bezdarba līmenis bija 7,3%.

Visaugstākais bezdarba līmenis joprojām ir Latgalē: septembrī Rēzeknes rajonā tas bija 17,7%, Ludzas rajonā – 15,4%, Balvu rajonā – 15,2 %, Krāslavas rajonā – 13,1%, Preiļu rajonā – 11,2%, Daugavpils rajonā – 11,0%.


NVA Nodarbinātības pakalpojumu un attīstības departamenta
Mārketinga un starptautisko attiecību nodaļa
Tālr. 67021744; 67021838; 26114728
Dainis.Jukonis@nva.gov.lv