ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
13.07.2020


NVA direktors R.Beinarovičs tiekas ar invalīdu nevalstisko organizāciju pārstāvjiem

9.oktobrī Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons” telpās notika Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) rīkotā diskusija „Cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības problēmas un risinājumi”, kurā tika aicināti piedalīties Latvijas invalīdu nevalstisko organizāciju pārstāvji. Pasākuma ietvaros NVA direktors Ringolds Beinarovičs izrādīja iniciatīvu diskusijai, lai noskaidrotu cilvēku ar invaliditāti problēmas, vēlmes un ierosinājumus veiksmīgākai integrācijai Latvijas darba tirgū un sabiedrībā kopumā. Diskusijas dalībniekus uzrunāja arī labklājības ministre Dagnija Staķe, uzsverot, ka cilvēkiem ar īpašām vajadzībām galvenais ir būt pilntiesīgiem sabiedrības locekļiem, uz ko arī turpmāk tiks vērsta pastiprināta uzmanība.

NVA uzklausīja pasākuma dalībnieku viedokļus par līdzšinējo sadarbību, trūkumiem, kā arī pozitīvo novērtējumu jau šobrīd piedāvāto pakalpojumu pieejamībai atsevišķām bezdarbnieku ar invaliditāti grupām.

Diskusijas dalībnieki savstarpēji vienojās atkārtoti tikties pēc viena mēneša, lai konstruktīvā sarunā pārrunātu izvirzītos priekšlikumus konkrētu pasākumu īstenošanai. NVA ierosina sadarbības ar invalīdu nevalstiskajām organizācijām stiprināšanai slēgt sadarbības līgumus par specifiskiem nodarbinātības pakalpojumiem cilvēkiem ar invaliditāti, tai skaitā arī par konsultāciju un informācijas sniegšanu. Ringolds Beinarovičs uzsvēra, ka, „lai varētu sākt risināt jautājumus valsts līmenī par atbalsta sniegšanu darba devējiem cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanai, mums ir jābūt pilnīgi skaidram priekšstatam par to, cik cilvēku ar invaliditāti būtu šodien gatavi uzsākt darba attiecības”, un aicināja invalīdu nevalstiskās organizācijas apzināt potenciālo darba ņēmēju skaitu.

Diskusijas noslēgumā NVA un invalīdu biedrības un organizācijas vienojās, ka NVA meklēs alternatīvas pasākumu īstenošanas shēmas, lai arī turpmāk darba devēji, tai skaitā nevalstiskās organizācijas, būtu motivēti veidot un piedāvāt darba vietas cilvēkiem ar invaliditāti.

No visiem Latvijā apzinātajiem cilvēkiem ar invaliditāti (pēc VDEĀK datiem šobrīd aptuveni 158 000) NVA reģistrēti ir tikai 3354 bezdarbnieki ar invaliditāti, no kuriem 13% ir vecumā no 15 līdz 29 gadiem, 15% no 30 līdz 39 gadiem, 27% no 40 līdz 49 gadiem, savukārt 45% vecumā no 50 gadiem un vairāk. Pašreiz NVA subsidētajās darba vietās kopumā ir nodarbināti 692 cilvēki ar invaliditāti.


NVA Nodarbinātības pakalpojumu un attīstības departamenta
Mārketinga un starptautisko attiecību nodaļa
Tālr. 67021772; 67021835
Agnese.Gelzina@nva.gov.lv
Indra.Petersone@nva.gov.lv