ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
28.05.2020


NVA palīdzēs 80 bezdarbniekiem komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) šogad Latgales reģionā un Rīgā sāk īstenot jauno aktīvo nodarbinātības pasākumu, kura mērķis – sniegt bezdarbniekiem nepieciešamo palīdzību un atbalstu komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai.

Pasākumā plānots iesaistīt Balvu, Daugavpils, Krāslavas, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes rajona un Rīgas pilsētas NVA reģistrētos bezdarbniekus, kopumā iekļaujot 80 personas. Pasākuma piedalīsies bezdarbnieki, kuri ieguvuši profesionālo vai augstāko izglītību uzņēmējdarbības biznesa vadības vai citā tai pielīdzināmā jomā; bezdarbnieku profesionālās apmācības ietvaros apguvuši izglītības programmas, kas nodrošina nepieciešamās zināšanas uzņēmējdarbības jomā; ieguvuši profesionālo vai augstāko izglītību un konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu ietvaros apguvuši neformālās izglītības programmas ar uzņēmējdarbības vadību saistītā jomā.

„Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai” visiem 80 dalībniekiem piedāvās līdz 20 konsultācijām biznesa plāna izstrādāšanai. Kad biznesa plāni būs sagatavoti, tos izvērtēs eksperti, kuri noteiks 20 perspektīvākos plānus. Šo plānu autoriem tiks piedāvātas konsultācijas biznesa plāna īstenošanā pirmajā pašnodarbinātības vai komercdarbības gadā, tiks piešķirta vienreizējā dotācija biznesa plāna realizēšanai (līdz 4000 Ls biznesa plānā minēto pamatlīdzekļu iegādei), kā arī tiks maksāta mēneša dotācija valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā pasākuma īstenošanas pirmajos 3 mēnešos.

Pasākuma ilgums – 24 mēneši no biznesa plāna īstenošanas uzsākšanas (līguma noslēgšanas). Papildinformāciju par pilotprojektu interesenti var iegūt pasākumā iesaistītajās NVA filiālēs.


Papildinformācija par pasākumu ->>


NVA Nodarbinātības pakalpojumu un attīstības departamenta
Mārketinga un starptautisko attiecību nodaļa
Tālr. 67021832; 67021744;
Dace.Zvaigzne@nva.gov.lv
Dainis.Jukonis@nva.gov.lv