ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
03.06.2020


Iespēja atrast pirmo darbu kādā no Eiropas valstīm

Par godu 1. Eiropas Kopienas dibināšanas līguma (Romas līgums) 50. gadadienai Eiropas Komisija piedāvā 50 Eiropas jauniešiem iespēju atrast savu pirmo darbu kādā no Eiropas valstīm.
Pretendentiem jābūt ne jaunākiem par 18 gadiem Eiropas Savienības dalībvalsts vai arī Norvēģijas, Islandes, Šveices vai Lihtenšteinas pilsoņiem. Konkurss domāts tikai tiem, kas pašlaik meklē darbu, nestudē un veiksmes gadījumā gatavi strādāt vismaz 4 mēnešus. Laipni aicināti dažādu tautsaimniecības nozaru pārstāvji un cilvēki ar jebkādu izglītību.

Lai kļūtu par vienu no 50 konkursa uzvarētājiem, jāaizpilda īpaša reģistrācijas forma, kas atrodama Eiropas darba mobilitātes portālā.

Reģistrācijas veidlapu drīkst aizpildīt kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām, kā arī norvēģu vai īslandiešu valodā. Reģistrācijas periodam noslēdzoties, Eiropas Komisija kopā ar EURES tīklu katrā dalībvalstī izvērtēs priekšlikumus un izvēlēsies 50 darba ņēmējus, kuriem piedāvās pirmo darbu ārzemēs. Sagaidāms, ka uzvarētāju sarakstā būs vismaz pa vienam pārstāvim no 31 konkursa dalībvalsts. Uzvarētājiem visus ceļa un dzīvošanas izdevumus apmaksās Eiropas Komisija.

Papildus informācija: http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=job⟨=lv&catId=9388&parentCategory=9388


NVA Nodarbinātības pakalpojumu un attīstības departamenta
Mārketinga un starptautisko attiecību nodaļa
Tālr. informācijai: 67021839
Antra.Ruike@nva.gov.lv