ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
03.06.2020


Notiks konference par darba un mācību iespējām Eiropā

Lai Latvijas sabiedrībai sniegtu informāciju par izglītības, darba, dažādu jauniešu aktivitāšu iespējām Eiropā un iepazīstinātu ar Latvijā pārstāvētajām institūcijām, kas veicina cilvēku mobilitāti Eiropā, 2007.gada 5.oktobrī no plkst. 10.00 līdz 16.00 viesnīcā „Rīga”, Aspazijas bulvārī 22, Eiropas Komisijas informācijas apmaiņas un konsultāciju tīklu EURES, Euroguidance, Europass un Eurodesk Latvijas centri rīko konferenci „Eiropa piedāvā...”, kuru atklās Nodarbinātības valsts aģentūras direktors Ringolds Beinarovičs. Pasākumā piedalīsies arī Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts sekretāra vietniece struktūrfondu jautājumos un Eiropas lietās Lauma Sīka.

Konferences laikā tiks stāstīts par katra tīkla specifiskajiem mērķiem, darba metodēm un uzdevumiem cilvēku mobilitātes sekmēšanai ES. Notiks arī diskusija par Eiropas mobilitātes dažādiem aspektiem, tostarp tiks apspriesti mobilitātes mērķi plašākā kontekstā, kā arī mobilitāte Eiropas politikas un nacionālo valstu kontekstā. Diskusijas laikā tās dalībnieki varēs izteikt savu viedokli. Piedalīties konferencē tiek aicināti Labklājības, Ārlietu, Izglītības un zinātnes ministrijas, augstskolu, kā arī citu valsts institūciju un nevalstisku organizāciju pārstāvji.

EURES ir Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkls, kas tika izveidots 1993.gadā, ietverot Eiropas Komisiju un ES dalībvalstu nodarbinātības dienestus, kā arī Eiropas Ekonomiskās kopienas valstis Lihtenšteinu, Islandi, Norvēģiju un Šveici. EURES uzdevumi: sniegt darba meklētājiem konsultācijas un informāciju par nodarbinātības iespējām, kā arī dzīves un darba apstākļiem Eiropas valstīs; palīdzēt darba devējiem atrast vispiemērotākos darbiniekus; nodrošināt pārrobežu reģionu darba meklētājus un darba devējus ar informāciju un konsultācijām.

Euroguidance
ir Eiropas valstu centru tīkls, kas apvieno karjeras attīstības atbalsta sistēmas visā Eiropā. Euroguidance tīkls veicina cilvēku mobilitāti, palīdzot karjeras konsultantiem un interesentiem labāk saprast iespējas, kas pieejamas Eiropas pilsoņiem visā Eiropā.

Europass
ir vienota saskaņota Eiropas Kopienas sistēma kvalifikāciju un kompetenču pārskatāmībai, kas palīdz skaidrā un viegli saprotamā veidā apliecināt iegūtās prasmes, iemaņas, zināšanas un darba pieredzi. Europass mērķis ir veicināt Eiropas Savienības pilsoņu mobilitāti Eiropā mācību un darba nolūkos.

Eurodesk
ir Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkls 29 Eiropas valstīs, kas atbild uz jautājumiem par mācību, darba, ceļojumu, jauniešu aktivitāšu utt. iespējām Eiropā.


NVA Nodarbinātības pakalpojumu un attīstības departamenta
Mārketinga un starptautisko attiecību nodaļa
Tālr. informācijai: 67021839
Antra.Ruike@nva.gov.lv