ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
13.07.2020


NVA vasaras nodarbinātības pasākumā piedalījās 7781 skolēns

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) apkopoja datus par skolēnu piedalīšanos NVA organizētajā 2007. gada vasaras nodarbinātības pasākumā. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, šovasar varēja strādāt skolēni jau no 13 gadu vecuma. Latvijā kopumā ar NVA starpniecību aizvadītajā vasarā darbu uzsāka 7781 skolēns, t.sk. 1662 trīspadsmit un četrpadsmit gadus veci bērni un 6119 pusaudži, kuru vecums ir piecpadsmit un vairāk gadi. Šovasar skolēni tika nodarbināti laikposmā no 15.jūnija līdz 16.augustam.

Rīgas reģionā tika nodarbināti 2674 (34%) skolēnu, Latgales – 1521 (20%), Kurzemes – 1320 (17%), Vidzemes – 1107 (14%) un Zemgales reģionā – 1159 (15%) skolēnu. Visvairāk nodarbināto skolēnu bija Rīgā un Rīgas rajonā (1857), Rēzeknes (458), Daugavpils (436), Liepājas (407), Jēkabpils (318), Jelgavas (299), Madonas (288), Preiļu (274) un Ogres rajonā (247). Vismazāk skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā bija iesaistīti Balvu (98), Alūksnes (102), Krāslavas (120), Ludzas (135) un Valkas rajonā (142).

Valstī kopumā vasaras nodarbinātības pasākumā piedalījās 984 darba devēji. Pakalpojumu sfērā darba devēji bija pieteikuši apkopēju, sētnieku, labiekārtošanas darbu strādnieku darba vietas. Tūrisma uzņēmumi piedāvāja ekskursiju vadītāju, gidu palīgu, klientu konsultantu vietas. Veselības un sociālās aprūpes iestādēs skolēni varēja strādāt par sanitāru palīgiem un aprūpētājiem, savukārt izglītības iestādēs par audzinātāju un skolotāju palīgiem. Tika piedāvāta iespēja iepazīt korespondentu un žurnālistu, reklāmas aģentu un asistentu darbu. Birojos skolēni varēja palīdzēt biroju administratoriem, lietvežiem, grāmatvežu palīgiem, uzskaitvežiem, maketētājiem, datoroperatoriem, kurjeriem. Tika piedāvātas arī darba vietas celtniecībā un remontdarbos. Skolēni strādāja par pārdevējiem un pārdevēju palīgiem veikalos, par pavāra palīgiem, trauku mazgātājiem, konditora palīgiem, oficiantiem, viesmīļiem, istabenēm viesnīcās un restorānos, par zemnieku saimniecību strādniekiem, ravētājiem, ražas novācējiem, par floristiem, puķkopjiem dārzniecībā.

Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums notiek jau ceturto gadu un tiek finansēts no valsts budžeta un darba devēja līdzekļiem. Iespēja strādāt algotu darbu tiek piedāvāta bērniem, pusaudžiem un jauniešiem, kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs, kā arī skolēniem ar speciālām vajadzībām, ja viņu darba vietai nav nepieciešams īpašs aprīkojums. Šogad nodarbināti bija 133 skolēni ar speciālajām vajadzībām.

Skolēni un darba devēji aizpildīja speciālās ierosinājumu anketas, kuras ir apkopotas un izanalizētas, bet ieteikumi iespēju robežās tiks ņemti un iestrādāti nākamā gada pasākuma īstenošanas kārtībā. Turpmāk vasaras skolēnu nodarbinātību paredzēts vairāk sasaistīt ar skolēnu profesionālās karjeras izvēles iespējām, tādēļ nākamvasar šo pasākumu pārraudzīs NVA Karjeras pakalpojumu departaments. Plānots, ka vasaras nodarbinātības pasākumam tiks piesaistīti arī sadarbības partneri (prakse.lv), kas skolēniem un darba devējiem sniegs iespēju atrast vienam otru elektroniski.

NVA Nodarbinātības pakalpojumu un attīstības departamenta

Mārketinga un starptautisko attiecību nodaļa

Tālr. 67021744; 67021838; 26114728;

Dainis.Jukonis@nva.gov.lv