ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
23.02.2020


Reģistrētā bezdarba līmenis Latvijā maijā samazinājies līdz 5,9%

Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2007.gada maija beigās bija 5,9% (bezdarbnieku skaits ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā). Valstī mēneša laikā bezdarba līmenis, salīdzinājumā ar aprīli, samazinājies par 0,2 procenta punktiem. Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) uzskaitē 2007.gada maija sākumā bija 65118, maija beigās – 62833 bezdarbnieki. Bezdarbnieku skaits valstī mēneša laikā ir samazinājies par 2285 cilvēkiem.

Savukārt bezdarba līmenis, atskaitot no kopējā bezdarbnieku skaita tos, kuri nav pieejami darba tirgum, jo ilgstoši atrodas aktīvās nodarbinātības pasākumos (profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas vai kvalifikācijas paaugstināšanas kursos, veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus vai ir nodarbināti pasākumos noteiktu personu grupām), maijā bija 5,4%.

2007.gada maijā bezdarbnieka statuss tika piešķirts 6847 personām, tas ir par 905 cilvēkiem jeb 15,2% vairāk nekā 2007.gada aprīlī.

Bezdarbnieka statusu 2007.gada maijā zaudēja 9194 cilvēki, tas ir, par 1143 cilvēkiem jeb 14,2% vairāk nekā iepriekšējā mēnesī.

Zemākais bezdarba līmenis maijā reģistrēts: Tukuma rajonā – 4,3%, Rīgas rajonā – 4,6%, Jelgavas rajonā – 4,7%, Valmieras rajonā – 4,9%, Cēsu rajonā – 5,0%, Saldus rajonā – 5,1%, Ogres rajonā – 5,2%, Bauskas rajonā – 5,2%, Talsu rajonā – 5,6%, Limbažu rajonā – 6,0%, Ventspils rajonā – 6,1%, Aizkraukles rajonā – 6,8%, Kuldīgas rajonā – 6,9%, Liepājas rajonā – 7,0%, Madonas rajonā – 7,1%, Alūksnes rajonā – 7,2%, Gulbenes rajonā – 7,3%, Jēkabpils rajonā – 8,1%.

No pilsētām viszemākais bezdarba līmenis maijā bija Rīgā - 3,4%, Ventspilī – 4,4%, Jelgavā – 4,7%, Jūrmalā – 4,8%, Liepājā – 5,5%, Daugavpilī – 5,6%. Maijā bezdarba līmenis Rēzeknē bija 8,7%.

Visaugstākais bezdarba līmenis joprojām ir Latgalē: maijā Ludzas rajonā tas bija 21,1%, Rēzeknes rajonā – 19,5%, Krāslavas rajonā – 16,6%, Balvu rajonā – 16,9%, Preiļu rajonā – 12,6%, Daugavpils rajonā – 13,8%.


Nodarbinātības valsts aģentūras
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr.: 67021812; 67021744
Mob.tālr.: 26110065; 26114728
Ilona.jursevska@nva.gov.lv