ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
25.05.2020


NVA dokumenti


NOLIKUMS (Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu)

Nolikums stājas spēkā ar 2013.gada 1.janvāri.
REGLAMENTS

ĒTIKAS KODEKSS

 NVA DARBA PLĀNS

PUBLISKIE GADA PĀRSKATI