ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
28.02.2020


NVA Rīgas reģionālo filiāli apmeklēja Rīgas domes priekšsēdētājs

4.jūnijā Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Rīgas reģionālo filiāli Jēzusbaznīcas ielā 11. pirmo reizi tās pastāvēšanas laikā apmeklēja pilsētas galva - Rīgas domes priekšsēdētājs Jānis Birks. Kopā ar viņu NVA Rīgas reģionālajā filiālē viesojās Rīgas domes Labklājības, kā arī Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta pārstāvji. Ar Rīgas pašvaldības pārstāvjiem tikās NVA direktors Ringolds Beinarovičs, Labklājības ministrijas valsts sekretāre Baiba Paševica, NVA Rīgas reģionālās filiāles vadītāja Vija Račinska.

Jānis Birks tika iepazīstināts ar situāciju galvaspilsētas darba tirgū un NVA klientu apkalpošanas un bezdarbnieku reģistrēšanas procesu. Apspriežot skolēnu vasaras nodarbinātības gaitu, tika uzsvērts, ka šovasar strādāt gribošajiem 13-14 gadīgajiem bērniem Rīgā pietrūkst darba vietu, jo darba devēji pieteikuši tikai 118 darba vietas, bet vēlmi strādāt, reģistrējoties NVA filiālē, izteikuši 936 šīs vecuma grupas skolēni. Iespējams, darba devēju kūtrums saistīts ar to, ka bērnu nodarbināšanu regulējošie likumi paredz virkni nosacījumu un ierobežojumu. R.Beinarovičs ierosināja nākotnē 13-14 gadīgos pusaudžus nodarbināt, sadarbojoties tieši ar pašvaldībām.

Kopumā Rīgā patlaban dalībai skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā reģistrējušies 2310 pusaudži. Savukārt galvaspilsētas darba devēji pieteikuši 1741 darba vietu.

Tika spriests arī par bezdarbnieku motivēšanu aktīvi meklēt darbu. Rīgā patlaban ir izveidojusies visai specifiska situācija: brīvo darba vietu skaits (15318) pārsniedz reģistrēto bezdarbnieku skaitu (13004). Daudzi Rīgas bezdarbnieki neaizpilda esošās vakances, jo uzskata, ka darba devēju piedāvātais atalgojums esot pārāk zems. 80% Rīgas bezdarbnieku saņem bezdarbnieka pabalstu. Gan Rīgas domes, gan NVA pārstāvji uzsvēra, ka esošā pabalstu sistēma pietiekami nemotivē bezdarbniekus pēc iespējas ātrāk atgriezties darba tirgū. Par motivējošo faktoru varētu kļūt NVA ieviešamie individuālie darba meklēšanas plāni. Kā jau tika ziņots, sākot ar 2007.gada 1.jūliju, bezdarbnieks, nepildot individuālo darba meklēšanas plānu, bezdarbnieka statusu zaudēs. Normatīvie akti nosaka bezdarbnieka statusa noņemšanu gadījumā, ja bezdarbnieks divas reizes ir atteicies no piemērota darba piedāvājuma.

Noslēgumā Jānis Birks izteica gandarījumu par NVA organizēto skolēnu vasaras nodarbinātību. NVA direktors R.Beinarovičs ierosināja ciešāku sadarbību starp dažādām Rīgas domes struktūrām un NVA, lai veicinātu nodarbinātības attīstību Rīgā.


NVA Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr.: 67021744; 26114728
Ilona.Jursevska@nva.gov.lv
Dainis.Jukonis@nva.gov.lv