ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
21.02.2020


Noslēgušies 24 ESF atklāto projektu iesniegumu konkursu projekti

Līdz 2007.gada jūnijam ir noslēgušies 24 atklāto projektu iesniegumu konkursu projekti Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajās aktivitātēs – „Darba prakšu vietu nodrošināšana jauniešiem bezdarbniekiem” un „Subsidēto darba vietu nodrošināšana sociālas atstumtības riska grupām”.

Kopš 2005.gada projektos kopumā tika nodarbināti 593 bezdarbnieki. Aktivitātes „Darba prakšu vietu nodrošināšana jauniešiem bezdarbniekiem” projektos savas prasmes profesijā pilnveidoja 184 bezdarbnieki. Aktivitātes „Subsidēto darba vietu nodrošināšana sociālas atstumtības riska grupām” projektos tika nodarbināti 409 bezdarbnieki.

Vairāk kā 58% no projektos „Darba prakšu vietu nodrošināšana jauniešiem bezdarbniekiem” iesaistītajiem jauniešiem bezdarbniekiem ir saglabājuši pastāvīgu darba vietu pie esošā darba devēja, savukārt aktivitātes „Subsidēto darba vietu nodrošināšana sociālas atstumtības riska grupām” projektos pastāvīgu darba vietu pie esošā darba devēja ir saglabājuši vairāk kā 46% no projektos iesaistītajiem bezdarbniekiem.


Papildu informācija:

Osvalds Zāgs
Nodarbinātības valsts aģentūras
Eiropas Sociālā fonda
Attīstības nodaļas vecākais projektu vadītājs
Tālrunis: 7021801
E-pasts: Osvalds.Zags@nva.gov.lv