ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
29.05.2020


Saeimas komisija atbalsta grozījumus „Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā”

Labklājības ministrija un Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA), ņemot vērā uzkrāto praktisko pieredzi, īstenojot valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta jomā, pagājušā gada nogalē ierosināja veikt aktuālus grozījumus „Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā”.

Šonedēļ Saeimas Sociālo un darba lietu komisija 3.lasījumā izskatīja un atbalstīja NVA iniciēto likumprojektu „Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā”, kas, precizējot ministriju kompetenci priekšlikumu izstrādē valsts politikas nodarbinātības veicināšanas un bezdarba samazināšanas jomā, tai skaitā, aktīvo nodarbinātības pasākumu un bezdarba samazināšanas preventīvo pasākumu īstenošanas koordinēšanā, paredz:

  • jaunu bezdarba samazināšanas preventīvo pasākumu (komercsabiedrībās nodarbināto kvalifikācijas celšanai, pārkvalifikācijai un tālākizglītībai un nodarbināto reģionālās mobilitātes veicināšanai) ieviešanu;
  • aktīvajos nodarbinātības pasākumos iesaistāmo jaunu personu grupu noteikšanu (personas, kurām ir alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarība, personas, kuras aprūpē kādu ģimenes locekli, citas politikas plānošanas dokumentos noteiktās mērķa grupas);
  • NVA tiesības pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām, noslēdzot sadarbības līgumus vai starpresoru vienošanās, NVA funkciju un uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju, lai nodrošinātu attiecīgo datu bāžu veidošanu un atvieglotu pakalpojumu saņemšanu bezdarbniekiem un darba meklētājiem;
  • profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūras (PKIVA) funkciju nodošanu NVA;

Lai likumprojekts iegūtu likuma spēku, tas vēl jāpieņem Saeimas deputātiem, balsojot plenārsēdē.


Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr.: 67021744, 26114728
Ilona.Jursevska@nva.gov.lv
Dainis.Jukonis@nva.gov.lv