ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
20.02.2020


NVA un VDI paraksta sadarbības līgumu

Lai liegtu negodprātīgām personām iespēju, maldinot valsti, nelegāli strādāt un vienlaicīgi reģistrēties bezdarbnieku uzskaitē un saņemt valsts garantētos sociālos pabalstus, šodien, 2007.g. 29. maijā, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktors Ringolds Beinarovičs un Valsts darba inspekcijas (VDI) direktore Rita Elce parakstīja sadarbības līgumu , kas nosaka abu institūciju sadarbību informācijas sniegšanā par personu nelegālo nodarbināšanu un par NVA pasākumos iesaistīto darba devēju pārbaudes rezultātiem.

Saskaņā ar līguma nosacījumiem, VDI katru mēnesi informēs NVA par personām (ja tādas ir), kuras tiek nodarbinātas bez rakstveida darba līgumu noslēgšanas. Pēc NVA lūguma VDI iepazīstinās ar dokumentiem, kas apliecina vai neapliecina NVA interesējošo personu nelegālo nodarbināšanu. VDI pēc NVA lūguma nodrošinās arī sava pārstāvja piedalīšanos NVA aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenošanā iesaistīto darba devēju pārbaudēs. Savukārt, NVA informēs VDI par gadījumiem, kad NVA rīcībā nonāk informācija par personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas vai par citiem darba tiesisko attiecību vai darba aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumiem.

NVA var pieprasīt no VDI papildus informāciju par tām personām, kuras ir iekļautas sarakstā kā personas, kuras tiek nodarbinātas bez rakstveida darba līguma noslēgšanas un vienlaicīgi reģistrējušies bezdarbnieka vai darba meklētāja statusā. Iegūtā informācija tiks izmantota tikai katras institūcijas kompetences un normatīvo aktu ietvaros. Informācija netiks izpausta un nodota trešajām personām. Datu apstrāde un izmantošana tiks veikta atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma un citu Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Kā liecina VDI statistika 2007.gada pirmajos četros mēnešos, apsekojot 1285 uzņēmumus, atklāti 1163 nelegāli nodarbinātie. Šajā laika periodā visvairāk bez darba līgumiem nodarbināto tika atklāti Rīgā, Rīgas rajonā un Jūrmalā – 501. Latgalē tika konstatēti 152 nelegāli strādājošie, Zemgalē – 140, Kurzemē – 139, Ziemeļvidzemē – 81, Austrumvidzemē – 80 un Dienvidu reģionā (Ogres, Aizkraukles un Jēkabpils rajonos) – 70 nelegāli strādājošie.

Lai veicinātu iespējamās informācijas saņemšanu par nelegālo nodarbinātību, Valsts darba inspekcija aicina iedzīvotājus aktīvi izmantot anonīmo uzticības tālruni 7312176.


Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska
NVA Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Ilona.Jursevska@nva.gov.lv
Tālr.: 67021744, 26114728

Dace Avena
Valsts darba inspekcijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr.: 67021735
Dace.Avena@vdi.gov.lv
www.vdi.gov.lv