ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
10.07.2020


Katram bezdarbniekam būs savs individuālais darba meklēšanas plāns

Lai motivētu bezdarbniekus mērķtiecīgāk un lietderīgāk izmantot Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) pakalpojumus un aktīvāk meklēt darbu, sākot ar 2007.gada 1.jūliju, būtiski mainīsies līdzšinējās NVA sadarbības formas ar bezdarbnieku un darba meklētāju.

Pēc tam, kad bezdarbnieks vai darba meklētājs būs iepazinies ar NVA direktora Ringolda Beinaroviča parakstītu vēstuli, kurā ir aicinājums ikvienam nopietni izvērtēt savas iespējas atgriezties darba tirgū patstāvīgi vai arī ar NVA palīdzību, bezdarbniekam vai darba meklētājam būs jāaizpilda un jāparaksta apliecinājums par konkrētu NVA pakalpojumu nepieciešamību, kas palīdzētu veiksmīgāk atrast darbu.

Kopīgi ar NVA filiāles nodarbinātības aģentu bezdarbnieks vai darba meklētājs izstrādās „Individuālo darba meklēšanas plānu” un vienosies par veicamajiem uzdevumiem, kas varētu aktivizēt darbā iekārtošanos.

Arī gadījumā, ja bezdarbnieks, izvērtējot savas iespējas, nolems darbu meklēt patstāvīgi, individuālajā darba meklēšanas plānā būs jāatzīmē reģistrēšanās iemesls NVA. Bez tam NVA filiālē būs jāuzrāda apmeklēto darba devēju saraksts un darba devēju paraksti atteikuma gadījumā, vai jānorāda citādā veidā uzrunātie darba devēji, kas nav varējuši piedāvāt piemērotu darba vietu.

Sākot ar 2007.gada 1.jūliju, NVA klientam, nepildot individuālajā darba meklēšanas plānā noteikto, bezdarbnieka statuss tiks zaudēts. Atgādinām, ka normatīvie akti nosaka bezdarbnieka statusa noņemšanu gadījumā, ja bezdarbnieks divas reizes ir atteicies no piemērota darba piedāvājuma.

Individuālā darba meklēšanas plāns veiksmīgi darbojas gandrīz visās Eiropas Savienības valstīs, un Latvijā adaptētais tika izstrādāts, ņemot vērā Vācijas, Zviedrijas, kā arī pašmāju speciālistu pieredzi. Ar 1.janvāri individuālais darba meklēšanas plāns pilotprojekta veidā darbojas jau daudzās NVA filiālēs.


Informāciju sagatavoja:
Ilona Jurševska
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Ilona.Jursevska@nva.gov.lv
Tālr.: 67021744, 26114728