ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
19.02.2020


NVA licencēšanas komisija anulē darbiekārtošanas firmas SIA „Starptautiskais centrs” licenci

2007.gada 15.maijā notika Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Licencēšanas komisijas sēde. Pamatojoties uz MK noteikumu „Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju licencēšanas un uzraudzības kārtība” 34.1. punktu, tika anulēta SIA „Starptautiskais centrs” licence Nr.15 darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai Šveicē, jo tika konstatēts, ka SIA „Starptautiskais centrs” nepilda licences saņēmēja pienākumus:
  • piedāvājot klientiem līgumu par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu, kas nav saskaņots ar NVA, pārkāpts MK noteikumu 31.7.punkts, kas nosaka, ka licences saņēmēja pienākums ir 10 darbdienu laikā rakstveidā paziņot NVA par izmaiņām iesniegumā vai citos dokumentos norādītajās ziņās un iesniegt izmaiņas apliecinošus dokumentus vai dokumentu kopijas.
  • vairākas reizes nav ievērots MK noteikumu 31.6.punkts, kas nosaka licences saņēmēja pienākumu līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam iesniegt NVA pārskatus par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu iepriekšējā ceturksnī.

Nodarbinātības valsts aģentūras Licencēšanas komisija darbojas kopš 2004.gada 8.janvāra, tās vadītājs ir NVA direktors Ringolds Beinarovičs.

Par licences saņēmēja pienākumu nepildīšanu un darbību pretēji klienta likumīgajām interesēm 2005.gadā tika anulētas 2 licences, bet 2006.gadā - astoņas. Šogad ir anulētas jau 5 licences.


Informāciju sagatavoja:
Ilona Jurševska
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr.: 67021812, 26110065
Ilona.Jursevska@nva.gov.lv

Katrīna Dambe
Juridiskā departamenta
Struktūrfondu un tiesiskā nodrošinājuma nodaļas juriste
tālr.: 67021815
Katrina.Dambe@nva.gov.lv