ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
07.04.2020


NVA licencēšanas komisija anulē darbiekārtošanas firmu licences

2007.gada 25.aprīlī notika Nodarbinātības valsts aģentūras Licencēšanas komisijas sēde. Pamatojoties uz MK noteikumu „Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju licencēšanas un uzraudzības kārtība” 34.1. un 34.2.punktu, tika anulēta SIA „Algarve” licence Nr.32 darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai Lielbritānijā, jo tika konstatēts, ka SIA „Algarve” nepilda noteikumos paredzētos licences saņēmēja pienākumus, kā arī darbojas pretēji klienta likumīgajām interesēm. Šī gada laikā tika saņemtas piecas pamatotas klientu sūdzības par SIA „Algarve” sniegtajiem darbiekārtošanas pakalpojumiem Lielbritānijā.

Vēl tika anulētas licences trīs komersantiem – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzējiem - SIA „Balt-land” licence Nr.1 darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikā, SIA „Olsi Plus” licence Nr.102 darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai Lielbritānijā un SIA „E-recrut servis VNV” licence Nr.92 darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai Lielbritānijā.

Nodarbinātības valsts aģentūras Licencēšanas komisija darbojas kopš 2004.gada 8.janvāra, tās vadītājs ir NVA direktors Ringolds Beinarovičs.

Par licences saņēmēja pienākumu nepildīšanu un darbību pretēji klienta likumīgajām interesēm 2005.gadā tika anulētas 2 licences, bet 2006.gadā - astoņas.


Informāciju sagatavoja:
Ilona Jurševska
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr.: 67021812, 26110065
Ilona.Jursevska@nva.gov.lv

Katrīna Dambe
Juridiskā departamenta
Struktūrfondu un tiesiskā nodrošinājuma nodaļas juriste
tālr.: 67021815
Katrina.Dambe@nva.gov.lv