ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
08.04.2020


MINISTRU KABINETA NOTEIKUMI


Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas noteikumi

 

Nodarbinātības valsts aģentūras nolikums

 

Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju licencēšanas un uzraudzības kārtība

 

Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem 

 

Noteikumi par ārzemnieku nodarbināšanu

 

Kārtība, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā

 

Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa piešķiršanas kārtība un statusa piešķiršanai nepieciešamie  dokumenti