ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
10.07.2020


NVA un pašvaldības izstrādā 545 nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānus

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) un Latvijas pašvaldības 2007.gadam izstrādāja nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānus 512 pagastiem un novadiem, 7 republikas nozīmes pilsētām un 26 rajoniem.

Jau 11 gadus NVA filiāles, sadarbojoties ar visu Latvijas reģionu pašvaldībām, izstrādā nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānus konkrētām administratīvajām teritorijām. Izvērtējot katras pašvaldības situāciju nodarbinātības jomā un ņemot vērā vietējo specifiku, iespējas un vajadzības, tiek īstenoti dažādi nodarbinātību veicinošie pasākumi - bezdarbnieku un darba meklētāju profesionālā apmācība, pārkvalifikācija, konkurētspējas un kvalifikācijas paaugstināšana, skolēnu nodarbināšana vasaras periodā, algotie pagaidu darbi ilgstošajiem bezdarbniekiem, pasākumi noteiktām personu grupām un subsidēto (valsts daļēji finansēto) darba vietu izveide, piemēram, bezdarbniekiem - jauniešiem, invalīdiem, pirmspensijas vecuma cilvēkiem, vecākiem pēc bērna kopšanas atvaļinājuma.

Bez pašvaldību, darba devēju un nevalstisko organizāciju aktīvas līdzdalības nav iespējams efektīvi veicināt nodarbinātību un mazināt bezdarbu reģionos, tāpēc NVA uztur mērķtiecīgu dialogu ar sadarbības partneriem visos Latvijas reģionos, regulāri tiekoties ar uzņēmējiem un pašvaldību vadītājiem.

NVA direktors Ringolds Beinarovičs uzsver: „Valsts ekonomiskā izaugsme un labklājība nav iespējama bez katras pašvaldības vadības un iedzīvotāju ieinteresētības, aktīvas līdzdalības un konkrētas rīcības dzīves kvalitātes celšanā savā teritorijā. Jo tikai konkrētajā rajonā, pilsētā vai pagastā vietējās varas pārstāvji vislabāk var pārzināt situāciju savas administratīvās teritorijas darba tirgū, visprecīzāk spēj izstrādāt vietējiem apstākļiem un reālām iespējām atbilstošus ieteikumus bezdarba samazināšanai, veicinot uzņēmējdarbību savā teritorijā.” R.Beinarovičs uzskata, ka nākotnē vēl mērķtiecīgāk būtu jāsadarbojas ne vien ar pašvaldībām, bet arī ar nevalstiskajām organizācijām, lai varētu sniegt preventīvu atbalstu arī cilvēkiem ar atkarībām, kas šobrīd daudziem ir šķērslis atgriezties darba tirgū.

Pašvaldību nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu 2007.gadam izstrādē neiesaistījās tikai 8 pašvaldības - Jelgavas rajona Vircavas pagasts, Liepājas rajona Sakas un Durbes novadi, Embūtes, Gramzdas, Lažas, Priekules un Vecpils pagasti.
Nodarbinātības veicināšanas pasākumu plāni ir apskatāmi NVA mājas lapas sadaļā „Par mums” --> „Nodarbinātības veicināšanas plāni”


NVA Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Ilona Jurševska
Tālr. 7021812; 26110065;
Ilona.Jursevska@nva.gov.lv