ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
29.03.2020


Reģistrētā bezdarba līmenis Latvijā februārī nemainīgs - 6,5%

Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2007.gada februāra beigās bija 6,5% (bezdarbnieku skaits ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā). Valstī mēneša laikā bezdarba līmenis, salīdzinājumā ar janvāri, palicis nemainīgs. Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) uzskaitē 2007.gada februāra sākumā bija 69532, februāra beigās – 68943 bezdarbnieki. Bezdarbnieku skaits valstī mēneša laikā ir samazinājies par 589 cilvēkiem.

Savukārt bezdarba līmenis, atskaitot no kopējā bezdarbnieku skaita tos, kuri nav pieejami darba tirgum, jo ilgstoši atrodas aktīvās nodarbinātības pasākumos (profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas vai kvalifikācijas paaugstināšanas kursos, veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus vai ir nodarbināti pasākumos noteiktu personu grupām), februārī bija 6,0%.
2007.gada februārī bezdarbnieka statuss tika piešķirts 6764 personām, tas ir par 2251 cilvēku mazāk nekā janvārī. Pastāvīgā darbā februārī iekārtojās 3327 bezdarbnieki, no tiem 528 ilgstošie bezdarbnieki. 2007.gada februārī NVA filiālēs darba devēji pieteica 6421 brīvo darba vietu.

Zemākais bezdarba līmenis februārī reģistrēts: Rīgas rajonā - 4,8%, Ogres rajonā – 5,3%, Saldus rajonā – 5,3%, Tukuma rajonā – 5,3%, Cēsu rajonā – 5,6%, Valmieras rajonā – 5,8%, Jelgavas rajonā – 6,0%, Bauskas rajonā – 6,2%, Talsu rajonā – 6,3%, Ventspils rajonā – 6,6%, Limbažu rajonā – 7,0%, Gulbenes rajonā – 7,4%, Alūksnes rajonā – 7,5%, Madonas rajonā – 7,9%, Liepājas rajonā – 8,0%, Aizkraukles rajonā – 8,4%, Jēkabpils rajonā – 8,7%.
No pilsētām viszemākais bezdarba līmenis februārī bija Rīgā - 3,7%, Jelgavā – 5,1%, Jūrmalā - 5,3%, Ventspilī – 5,4%, Liepājā – 6,5%, Daugavpilī – 6,8%. Februārī bezdarba līmenis Rēzeknē bija 10,0%.

Visaugstākais bezdarba līmenis joprojām ir Latgalē: februārī Ludzas rajonā tas bija 23,1%, Rēzeknes rajonā – 21,8%, Krāslavas rajonā – 18,4%, Balvu rajonā – 17,9%, Preiļu rajonā – 15,8%, Daugavpils rajonā – 13,9%.


NVA Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr. 7021744; 26114728
Dainis Jukonis@nva.gov.lv