ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
25.05.2020


NVA direktora „ēna” – 12. klases skolnieks

21. martā jau septīto reizi notika organizācijas Junior Achievement-Latvija rīkotā „Ēnu diena”, kuras ietvaros skolēni apmeklēja uzņēmumus un iestādes, lai klātienē gūtu priekšstatu par to darbību. Sava „ēna” bija arī Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktoram Ringoldam Beinarovičam – Rīgas 3. vidusskolas 12. klases audzēknis Reinis Klaužs. Viņa darba diena bija ar notikumiem piesātināta - gūstot ieskatu valsts pārvaldes institūcijas vadītāja ikdienas darbā, Reinis Klaužs piedalījās svarīgās apspriedēs – gan NVA direktora sarunās ar Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūras (PKIVA) pārstāvjiem, gan pārrunās par visus Latvijas reģionus un profesijas aptverošas CV un vakanču datu bāzes BURVIS (Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēma) ieviešanu. Pateicoties šai sistēmai uzlabosies ne tikai informācijas plūsmas efektivitāte starp darba devēju un bezdarbnieku, bet arī tiks izveidota visapjomīgākā Latvijas mēroga darba devēju reģistrēto vakanču datu bāze.

R.Beinaroviča „ēna” iepazinās arī ar NVA pārvaldes darbu un tā specifiku, taču, kā atzina pats Reinis Klaužs, vislielāko interesi raisīja NVA Rīgas reģionālās filiāles Centrālā klientu apkalpošanas centra darbs, jo tur jaunietis varēja vērot nodarbinātības aģentu tiešo darbu ar NVA klientiem – bezdarbniekiem, darba meklētājiem un darba devējiem.

Reinis Klaužs uzskata, ka guvis vērtīgu ieskatu valsts iestādes un tās vadītāja darbā, lai gan pats savu nākotni saista ar studijām Rīgas Tehniskajā universitātē, kur vēlās apgūt inženiera profesiju.

NVA Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr. 7021744; 26114728
Dainis.Jukonis@nva.gov.lv