ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
13.07.2020


Atbalsts ilgstošo bezdarbnieku iekļaušanai darba tirgū

 
ESF projekts „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr. 9.1.1.2/15/I/001

 

Ilgstošo bezdarbu veicina vairāki faktori, to vidū - darba prasmju, zināšanu vai motivācijas trūkums, veselības problēmas vai invaliditāte, dzīvesveids, kas kavē mobilitāti, atkarību problēmas. Lai cilvēkiem, kuri ilgu laiku ir bez darba, palīdzētu pārvarēt šos ilgstošo bezdarbu veicinošos faktorus, no 2016.gada sākuma līdz 2020.gada sākumam Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) īstenoja Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem”, ilgstošo bezdarbnieku iekļaušanai darba tirgū piedāvājot īpašu pasākumu un aktivitāšu kompleksu: motivācijas programmu un sociālā mentora pakalpojumus (to skaitā personām ar invaliditāti), profesionālās piemērotības noteikšanu, veselības pārbaudes pie arodslimību ārsta,individuālas speciālistu konsultācijas un grupu konsultācijas (tai skaitā karjeras, psihologu, psihoterapeitu konsultācijas) un ārstēšanos personām ar atkarību problēmām. Lai padarītu atbalsta pasākumus pieejamākus, dažu pasākumu ietvaros to dalībniekiem tika piedāvāts arī transporta un ēdināšanas pakalpojums, atsevišķos gadījumos – arī izmitināšana.

Projekta īstenošanas laikā 39 575 ilgstošiem bezdarbniekiem tika sniegtas individuālās un grupu karjeras konsultācijas, 8 448 ilgstošie bezdarbnieki, to skaitā arī personas ar invaliditāti, iesaistījās motivācijas programmā darba meklēšanai un izmantoja sociālā mentora pakalpojumus, 7 774 saņēma psihologu individuālās un grupu konsultācijas, bet 5 612 - psihoterapeita konsultācijas, 2 081 ilgstošais bezdarbnieks veica veselības pārbaudes pie arodslimību ārsta, 995 bezdarbnieki ar atkarību problēmām iesaistījās Minesotas 12 soļu ārstniecības programmā, 225 bezdarbnieki saņēma emocionālā stresa terapiju (kodēšanu), bet 669 – narkologa atzinumus, savukārt 726 bezdarbniekiem sadarbībā ar Sociālās integrācijas valsts aģentūru tika noteikta profesionālā piemērotība.

Ilgstošo bezdarbnieku skaits ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” īstenošanas laikā ir samazinājies visos valsts reģionos. 2020.gada jūnija sākumā NVA uzskaitē bija 13 162 ilgstošie bezdarbnieki jeb 17,2% no reģistrēto bezdarbnieku kopskaita, savukārt 2016.gada sākumā, kad tika aizsākta ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” īstenošana, NVA uzskaitē bija 24 322 ilgstošie bezdarbnieki jeb 29,7% no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita.

Lai gan ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” īstenošana ir noslēgusies, daudzi ilgstošie bezdarbnieki arī šogad turpināja pērn iesākto dalību pasākumos “Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi” un “Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi ilgstošajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti”. Savukārt ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” ietvaros ilgstošajiem bezdarbniekiem šogad ir iespēja iesaistīties aktivizācijas pasākumos “Profesionālās piemērotības noteikšana”, “Individuālas psihologa konsultācijas”, “Atbalsta pasākumi bezdarbniekiem ar atkarības problēmām” (Minesotas 12 soļu programma, Emocionālā stresa terapija (kodēšana), Narkologa atzinuma saņemšana), “Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi ilgstošajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti”.