ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
16.07.2020


NVA aicina darba devējus pieteikties atbalstam cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanai

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piedāvā atbalstu darba devējiem, kuri uzsāk darba attiecības ar personām ar invaliditāti. Lai saņemtu atbalstu, darba līgumam jābūt noslēgtam uz nenoteiktu laiku. Pieejamais atbalsts:

 

  • Dotācija darba vietas aprīkošanai līdz 1000 eiro. Dotācija tiek piešķirta atbilstoši darba devēja iesniegtajai darba vietas pielāgošanas tāmei un NVA nodrošināta ergoterapeita atzinumam.
  • Ikmēneša dotācija darbinieka darba vadītājam uz laiku līdz 2 mēnešiem. Dotācijas apmērs - 50% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas proporcionāli darbinieka nostrādātajām dienām mēnesī.

 

Lai saņemtu atbalstu, darba devējam ne vēlāk kā viena mēneša laikā pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas jāiesniedz pieteikums tajā NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā plānota darba vieta peronai ar invaliditāti. Detalizētāka informācija un pieteikuma veidlapa atrodama NVA tīmekļvietnes sadaļā “Darba devējiem”.

 

Vienlaikus ar darba devēju atbalstam var pieteikties arī persona ar invaliditāti, ja darba tiesisko attiecību sākumposmā nepieciešams surdotulka pakalpojums (personām ar dzirdes invaliditāti), atbalsta personas pakalpojums (personām ar garīga rakstura traucējumiem) vai ergoterapeita pakalpojums darba vietas novērtēšanai. Detalizētāka informācija pieejama NVA tīmekļvietnes sadaļā “Klientiem”.

 

Atbalsts tiek nodrošināts aktīvā nodarbinātības pasākuma ““Pasākumi noteiktām personu grupām” bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanai uz nenoteiktu laiku” ietvaros. Pasākums tiek finansēts no valsts speciālā budžeta līdzekļiem.