ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
02.04.2020


Nodarbinātības valsts aģentūra un Latvijas Pasts sadarbosies informācijas izplatīšanas un darbaspēka piesaistes jautājumos

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) un VAS Latvijas Pasts vienojušās par līdzšinējās sadarbības attīstību un paplašināšanu, tādējādi veicinot valsts un sociāli atbildīgo darba devēju sadarbību Latvijas darba tirgus un darbaspēka jautājumu risināšanā. Tikšanās laikā NVA direktors Ringolds Beinarovičs un VAS Latvijas Pasts ģenerāldirektors Gints Škodovs apsprieduši konkrētu sociālo grupu piesaisti darbam Latvijas Pastā.

Lai piesaistītu jaunus darbiniekus un atvieglotu pašreizējo pastnieku darbu, Latvijas Pasts ir iecerējis uzsākt projektu jaunajām māmiņām. Kā dažas no alternatīvām potenciālo darbinieku piesaistes formām tika pārrunātas terminēta darba laika iespējas NVA reģistrētajām jaunajām māmiņām, kuras, nezaudējot sociālos pabalstus, varētu dažas stundas dienā veikt dažādus amata pienākumus pasta nodaļās. Šāda prakse tiek īstenota arī daudzviet citur pasaulē.

Savukārt NVA šogad uzsāks pilotprojektu, kurš paredz, ka izglītības iestādēs tiks veidotas rotaļu istabas, kur jaunie vecāki apmācību laikā varēs atstāt mazuļus profesionāla speciālista uzraudzībā.

Kā viens no būtiskākajiem NVA pakalpojumiem darba devējiem ir subsidētās (valsts daļēji apmaksātās) darba vietas. Tās tuvākajā laikā varētu tikt veidotas arī Latvijas Pastā, nodrošinot darba vietas cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Lai sekmētu NVA mērķauditorijas operatīvo informēšanu par aktuālajiem nodarbinātības jautājumiem un piedāvāto pakalpojumu klāstu, Latvijas Pasts atbalstīja NVA informācijas stendu izvietošanu Latvijas Pasta nodaļās, kas atrodas tālu no rajonu centriem, un kuras visbiežāk apmeklē NVA klienti. Turpmāk ziņas par NVA piedāvātajiem pakalpojumiem darba meklētājiem un darba devējiem, kā arī par Eiropas Savienības struktūrfondu projektiem nodarbinātības jomā interesenti varēs uzzināt arī 100 Latvijas Pasta nodaļās.

„Lai cilvēki varētu atrast darbu un uzņēmumi – darbiniekus, šodienas darbaspēka deficīta apstākļos ir jāmeklē alternatīvas un atraktīvas potenciālo darbinieku motivēšanas un piesaistīšanas formas, un bez paša darba devēja līdzdalības to nav iespējams izdarīt,” uzsvēra NVA direktors R.Beinarovičs.

"Mēs esam otrs lielākais darba devējs Latvijā, un viena no mūsu galvenajām problēmām ir darbinieku trūkums. Tāpēc sadarbība ar Nodarbinātības valsts aģentūru ir ļoti cerīga un nepieciešama,” atzina Latvijas Pasta ģenerāldirektors G.Škodovs.

Latvijas Pasts jau vairākus gadus veiksmīgi sadarbojas ar NVA, piedaloties darba devējiem aktuālajā skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā, kā arī Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajā pilotprojektā Darbam nepieciešamo praktisko prasmju apguve. Sniedzot iespējas praktizēties uzņēmumā, apgūstot nepieciešamās amata prasmes pastnieka, pasta šķirotāja un pasta operatora profesijās, cilvēkam tika sniegta iespēja pārbaudīt, vai izvēlētais darbs patīk un vai viņš tam ir piemērots. Šī projekta ietvaros Rīgā vien no 29 iesaistītajiem bezdarbniekiem pastāvīgā darbā Latvijas Pastā palikuši septiņi.

Lai paaugstinātu sadarbības intensitāti, kas ļautu maksimāli izmantot Latvijā pieejamos darbaspēka resursus un veicinātu to teritoriālo un profesionālo mobilitāti, drīzumā abas iestādes plāno parakstīt sadarbības līgumu.


Papildu informācija:


Inese Kreicberga,
VAS Latvijas Pasts
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Tālr.: +371 7018932
Mob. tālr.: +371 29266144
e-pasts: inese.kreicberga@pasts.lv

Ilona Jurševska,
Nodarbinātības valsts aģentūras
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr.: +371 7021812
Mob. tālr.: +371 26110065
e-pasts: ilona.jursevska@nva.lv