ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
29.05.2020


Četru gadu laikā ilgstošo bezdarbnieku skaits samazinājies par 12,2 tūkstošiem

ESF projekts “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr. 9.1.1.2/15/I/001

 


Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” laikā, no 2016.gada sākuma līdz 2020.gada sākumam, reģistrēto ilgstošo bezdarbnieku skaits valstī ir samazinājies par 12,2 tūkstošiem: ja 2016. gada sākumā NVA uzskaitē bija 24 322 ilgstošie bezdarbnieki, tad 2019. gada beigās to skaits ir samazinājies līdz 12 117.

 

 

 

2020.gada sākumā NVA uzskaitē bija 12 117 ilgstošie bezdarbnieki, kas ir 21% no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita. Ilgstošo bezdarbnieku kopskaitā 2020.gada sākumā 62,3% bija bezdarbnieki vecumā 50 gadi un vairāk, 27,6% – bezdarbnieki ar invaliditāti. 2019. gada 12 mēnešos darbā bija iekārtojušies 10 405 ilgstošie bezdarbnieki, no kuriem 6 737 (64,7%) ilgstošie bezdarbnieki bija iekārtojušies darbā pēc kāda aktīvā NVA pasākuma pabeigšanas. 

 

 
Ilgstošo bezdarbnieku skaits samazinājies visos reģionos. Lielākais ilgstošo bezdarbnieku samazinājums 2019.gada laikā vērojams Kurzemes (par 27,6%) un Rīgas reģionā (par 25,9%). Savukārt Latgales reģionā, kur reģistrētā bezdarba līmenis tradicionāli ir visaugstākais valstī, ilgstošo bezdarbnieku skaits bija samazinājies par 15%.

Ilgstošo bezdarbu veicina dažādi faktori, tostarp nepietiekams brīvo darba vietu skaits dzīvesvietas tuvumā; sabiedriskā transporta trūkums nokļūšanai pie darba devēja; dzīvesveids, kas kavē mobilitāti; bezdarbnieku veselības problēmas vai invaliditāte; darba prasmju, zināšanu vai motivācijas trūkums; atkarību problēmas. Lai motivētu ilgstošos bezdarbniekus un palīdzētu viņiem atgriezties darba tirgū, ESF projekts “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” piedāvāja īpašu pasākumu kompleksu: motivācijas programmu un sociālā mentora pakalpojumus (to skaitā personām ar invaliditāti), profesionālās piemērotības noteikšanu, veselības pārbaudes pie arodslimību ārsta, atbalsta pasākumus personām ar atkarību problēmām un speciālistu konsultācijas. Lai padarītu atbalsta pasākumus pieejamākus, atsevišķu pasākumu ietvaros to dalībniekiem tika piedāvāts arī transporta un ēdināšanas pakalpojums, atsevišķos gadījumos – arī izmitināšana.

Lai gan projekta īstenošana 2019.gada beigās ir noslēgusies, daudzi ilgstošie bezdarbnieki arī šogad turpina pērn iesākto dalību pasākumos “Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi” un “Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi ilgstošajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti”. Savukārt ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” ietvaros ilgstošajiem bezdarbniekiem šogad ir iespēja iesaistīties aktivizācijas pasākumos “Profesionālās piemērotības noteikšana”, “Individuālas psihologa konsultācijas”, “Atbalsta pasākumi bezdarbniekiem ar atkarības problēmām” (Minesotas 12 soļu programma, Emocionālā stresa terapija (kodēšana), Narkologa atzinuma saņemšana), “Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi ilgstošajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti”.