ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
21.02.2020


Reģistrētā bezdarba līmenis janvārī Latvijā bija 6,5%

Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2007.gada janvāra beigās bija 6,5% (bezdarbnieku skaits ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā). Valstī mēneša laikā bezdarba līmenis, salīdzinājumā ar 2006.gada decembri, palicis nemainīgs. Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) uzskaitē 2007.gada janvāra sākumā bija 68944, janvāra beigās – 69532 bezdarbnieki. Bezdarbnieku skaits valstī mēneša laikā ir palielinājies par 588 cilvēkiem.
Savukārt bezdarba līmenis, atskaitot no kopējā bezdarbnieku skaita tos, kuri nav pieejami darba tirgum, jo ilgstoši atrodas aktīvās nodarbinātības pasākumos (profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas vai kvalifikācijas paaugstināšanas kursos, veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus vai ir nodarbināti pasākumos noteiktu personu grupām), janvārī bija 6,2%.

2007.gada janvārī bezdarbnieka statuss tika piešķirts 9015 personām, tas ir par 2213 personām vairāk nekā 2006.gada decembrī. Pastāvīgā darbā janvārī iekārtojās 3175 bezdarbnieki, no tiem 526 ilgstošie bezdarbnieki. 2007.gada janvārī NVA filiālēs darba devēji pieteica 5703 brīvās darba vietas.

Zemākais bezdarba līmenis janvārī reģistrēts: Rīgas rajonā - 4,8%, Ogres rajonā – 5,2%, Saldus rajonā – 5,3%, Tukuma rajonā – 5,3%, Cēsu rajonā – 5,6%, Valmieras rajonā – 5,7%, Bauskas rajonā – 6,1%, Jelgavas rajonā – 6,1%, Talsu rajonā – 6,1%, Ventspils rajonā – 6,2%, Limbažu rajonā – 6,8%, Gulbenes rajonā – 7,3%, Alūksnes rajonā – 7,5%, Madonas rajonā – 8,1%, Aizkraukles rajonā – 8,3%, Liepājas rajonā – 8,3%, Jēkabpils rajonā – 8,6%.
No pilsētām viszemākais bezdarba līmenis janvārī bija Rīgā - 3,8%, Jelgavā – 5,1%, Jūrmalā - 5,3%, Ventspilī – 5,4%, Liepājā – 6,6%, Daugavpilī – 6,8%. Janvārī bezdarba līmenis Rēzeknē bija 10,2%.

Visaugstākais bezdarba līmenis joprojām ir Latgalē: janvārī Ludzas rajonā tas bija 23,3%, Rēzeknes rajonā – 22,2%, Krāslavas rajonā – 18,4%, Balvu rajonā – 17,8%, Preiļu rajonā – 16,3%, Daugavpils rajonā – 14,0%.

NVA Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr. 7021744; 26114728
Dainis.Jukonis@nva.gov.lv