ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
02.07.2020


Uz pirmo sēdi sanāk darba grupa sociālo jautājumu risināšanai Latvijas dzelzceļā


Piektdien, 24. janvārī Satiksmes ministrijā (SM) uz pirmo darba sēdi sanāca darba grupa, kuras uzdevums ir risināt sociālos jautājumus saistībā ar VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) restrukturizāciju un darbinieku skaita samazināšanu. Darba grupa sekos līdzi tam, kādās jomās nodarbinātos darbiniekus uzņēmumā šīs pārmaiņas skars un kādos termiņos, lai pēc iespējas sniegtu nepieciešamo atbalstu un mazinātu sociālo spriedzi.

 

“Pašreizējā situācijā svarīgi sekot līdzi, lai tiktu nodrošināts taisnīgums un būtu saprotami mērķi, kāpēc Latvijas dzelzceļā notiek restrukturizācija. Ja sākta atlaišana, tad jāsāk ir no dzelzceļa administrācijas. Savukārt, ja koncernā strādā ģimenes, jāvērtē, lai vienas ģimenes locekļi nepaliktu bez darba. Tikpat būtiski ir nodrošināt, ka tiek saglabāts tas resurss, kam ir tieša ietekme uz dzelzceļa infrastruktūras ikdienas funkcionalitāti un uzturēšanu, proti, tehniskie darbinieki,” uzrunājot sanāksmes dalībniekus, uzsvēra satiksmes ministrs Tālis Linkaits.

 

LDz valdes priekšsēdētājs M. Kleinbergs, informējot par situāciju, LDz funkciju un procesu pārskatīšanu un darbinieku samazināšanu, norādīja, ka neatkarīgi no situācijas tranzīta nozarē, uzņēmumam ir jāsaglabā finanšu līdzsvars. Šobrīd LDz ir uzsākta tehnoloģisko procesu un visu finanšu izdevumu pozīciju pārskatīšana. Tiek vētītas visas administratīvās izmaksas, sākot ar reklāmas līgumiem līdz pat kancelejas izdevumiem. Tajā pat laikā, runājot par infrastruktūras uzturēšanu, M. Kleinbergs minēja statistikas datus, kas liecina, ka Latvijā ir lielākais darbinieku skaits dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanā uz vienu sliežu kilometru - 3,4 darbinieki (Vācijā – 1,3, Lietuvā – 1,8, Igaunijā – 0,9 darbinieki).

 

Labklājības ministrijas pārstāvis I. Lipskis norādīja, ka svarīga loma šādās situācijās ir iekšējai komunikācijai. Viņš aicināja atbildīgi informēt un skaidrot darbiniekiem, kādas ir viņu tiesības, sociālās garantijas un kādu palīdzību viņi var saņemt no valsts, tādejādi mazinot sociālo spriedzi un cilvēku neapmierinātību.

 

Arī Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktore E. Simsone atzina, ka NVA jau ir uzsākusi sadarbību ar LDz uzņēmuma vadību, lai palīdzētu atrast jaunas darbavietas uzņēmuma atlaistajiem darbiniekiem.

 

NVA kopā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA) jau plāno tikšanās ar LDz darbiniekiem visos reģionos, lai informētu par bezdarbnieku pabalstiem, kā arī tiks piedāvātas karjeras konsultācijas, vakances un profesionālās pārkvalifikācijas vai apmācību kursi.

 

Savukārt AS “Pasažieru vilciens” norādīja, ka saistībā ar jauno elektrovilcienu piegādi, iespējams, jau pēc gada būs nepieciešami jauni darbinieki, kas strādātu uz dzelzceļa. Tam būs nepieciešama darbinieku pārkvalifikācija. Tāpat izskanēja prognoze, ka saistībā ar jaunā Rail Baltic projekta ieviešanu, nākotnē varētu būt pieprasījums pēc dzelzceļa darbiniekiem.

 

Pēc satiksmes ministra T. Linkaita uzdevuma izveidoto darba grupu vada SM valsts sekretāra vietnieks Uldis Reimanis. Tajā darbojas speciālisti no SM, VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes un padomes, Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības, Labklājības ministrijas, Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas pārstāvji. Novērotāja statusā pieaicināti arī pārstāvji no Finanšu ministrijas un VAS “Pasažieru vilciens”.

 

Darba grupas uzvedums ir sekot līdzi darbinieku skaita samazināšanai LDz, izvērtējot šī procesa caurspīdīgumu un pamatotību. Savukārt valsts institūciju iesaiste nodrošinās tādu jautājumu operatīvu risināšanu, kas pārsniedz LDz kompetenci.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Iveta Kancēna

Satiksmes ministrijas

Komunikācijas nodaļa
tālr.: 67028003

 

www.sam.gov.lv