ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
04.06.2020


ES valstu nodarbinātības dienestu pārstāvji pulcējas Rīgā, lai spriestu par atbalstu ekonomiski neaktīvajiem iedzīvotājiem


 

 

 

 

 

Latvijā pulcējas Eiropas Komisijas (EK), Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu nodarbinātības dienestu un valsts institūciju pārstāvji, lai spriestu par ekonomiski neaktīvo un sociāli nelabvēlīgākā situācijā esošo iedzīvotāju iekļaušanu darba tirgū. ES dalībvalstu nodarbinātības dienestu tīkla (PES) rīkotā apspriede notiek šī gada 14. un 15. janvārī Rīgā, Labklājības ministrijas telpās.

Sanāksmi atklās Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta pārstāve Gudrun Nachtschatt un Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktore Evita Simsone. 1.darba diena būs veltīta PES tīkla lomai neaktīvo bezdarbnieku aktivizēšanā un motivēšanā iesaistīties darba tirgū, nodarbinātības dienestu izaicinājumiem un risinājumiem. Tiks spriests un diskutēts par to, kā sasniegt un motivēt cilvēkus ar veselības problēmām un invaliditāti, kādas ir viņu vajadzības un kādam jābūt nodarbinātības dienestu atbalstam.

 

Atsevišķa sesija apspriedes darba kārtībā ir paredzēta atbalstam, kas nepieciešams sociālās atstumtības riskam pakļauto mērķa grupu pārstāvjiem, tostarp sociāli un ekonomiski neaktīvajiem jauniešiem, kas nestrādā un nemācās, vardarbības upuriem, bezpajumtniekiem, bēgļiem. Runa būs arī par nodarbinātības dienestu atbalstu mātēm, kuru aprūpē ir bērni, un sievietēm, kas emigrējušas no citām valstīm. Ar savu pieredzi dalīsies Beļģijas, Čehijas, Igaunijas, Latvijas, Portugāles, Spānijas un citu ES valstu nodarbinātības dienestu pārstāvji. Semināra 2.diena būs veltīta ES valstu nodarbinātības dienestu sadarbībai nelabvēlīgā situācijā esošo iedzīvotāju atbalstam un iekļaujošā darba tirgus stratēģijai.