ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
29.05.2020


Valmierā un Daugavpilī NVA rīko seminārus par darba tirgus prognozēšanu

Logo. Nacionālais attīstības plāns 2020. Eiropas sociālais fonds
ESF projekts „Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide” nr.7.1.2.2/16/I/001


Lai veicinātu karjeras konsultēšanā iesaistīto informētību par darba tirgus prognozēm un prognozēšanu, NVA arī šogad rīko reģionālos seminārus Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide” ietvaros. 28.janvārī seminārs notiks Valmierā, bet 4.februārī – Daugavpilī.


Apmeklēt seminārus aicināti skolu un augstskolu karjeras konsultanti un pedagogi, kā arī NVA karjeras konsultanti. Dalība semināros ir bez maksas!


Semināram Valmierā pieteikties var vietnē: https://www.123formbuilder.com/form-5220962/, savukārt semināram Daugavpilī pieteikšanās notiek šeit: https://www.123formbuilder.com/form-5220947/.

Pieteikties dalībai semināros Valmierā un Daugavpilī var līdz 22.janvārim, taču jāņem vērā, ka vietu skaits ir ierobežots, tāpēc organizētāji, pamatojoties uz pieejamo vietu skaitu un iestāžu pārstāvniecību, dalību seminārā var arī atteikt.