ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
12.07.2020


Atbalsts ilgākam darba mūžam

ESF projekts „Atbalsts ilgākam darba mūžam” Nr. 7.3.2.0/16/I/001


 

Darbinieku vecumā virs 50 gadiem nodarbinātība, ievērojot šīs vecuma grupas darbaspēka specifiku un vajadzības, ir mūslaiku darba tirgus prasība un nepieciešamība. Lai veicinātu gados vecāku cilvēku darbaspēju saglabāšanu un palīdzētu darba devējiem savos uzņēmumos noturēt darbiniekus virs 50 gadiem, kā arī lai stiprinātu izpratni sabiedrībā, ka ilgajos darba gados cilvēku uzkrātā pieredze un zināšanas ir ļoti vērtīgs resurss, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (LBAS) īsteno Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu “Atbalsts ilgākam darba mūžam.”

 

2019. gadā šī projekta ietvaros darba devējiem, kuri nodarbina darbiniekus vecumā 50 gadi un vairāk, tika piedāvāts jauns pakalpojums “Darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējums” - uzņēmuma vai iestādes novecošanās pārvaldības plāna izstrāde un atbalsta pasākumi saskaņā ar darbinieku individuālo novērtējumu.

 

Stāsta ESF projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” vadītāja Mairita Mēnese: “Tā ir iespēja darba devējiem saņemt darba aizsardzības speciālista, ergoterapeita, arodveselības ārsta un personālvadības speciālistu vērtējumu un ieteikumus gan uzņēmuma darba vides uzlabošanai, gan veiksmīgai personāla jautājumu risināšanai darbā ar vecāka gadagājuma nodarbinātajiem. Piemērota darba vide un veselība ir galvenie aspekti, kas ir ļoti svarīgi darbiniekiem vecumā virs 50 gadiem, lai viņi spētu strādāt ilgāk un sekmīgāk. Tāpēc vairāki projekta atbalsta pasākumi, ko var saņemt darbinieki, ir vērsti uz to, lai viņi varētu uzlabot savu veselības stāvokli. Vairāk nekā 140 projekta dalībnieku jau ir izmantojuši dažādas rehabilitācijas un veselību nostiprinošas aktivitātes, 270 apmeklēja fizioterapeita konsultācijas, bet 94 cilvēki tikās ar uztura speciālistiem un uzklausījuši viņu padomus. Labas atsauksmes ir par psihologa un miega speciālista atbalstu, jo īpaši to gados vecāku darbinieku vidū, kuriem ir darbs maiņās.”

 

ESF projektu “Atbalsts ilgākam darba mūžam” NVA īsteno līdz 2022.gada beigām. Vairāk par projektu lasiet NVA tīmekļvietnes sadaļā Darba devējiem.

 


Uzziņai:
2019.gada decembra sākumā NVA uzskaitē bija 21 416 bezdarbnieki vecumā 50 gadi un vairāk, kas ir 39,8% no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita valstī. 35,6% no reģistrētajiem bezdarbniekiem vecumā 50 gadi un vairāk ir ilgstošie bezdarbnieki, 23,3% - personas ar invaliditāti. 15441 bezdarbnieks vecumā virs 50 gadiem 2019.gada 11.mēnešos iekārtojās darbā.