ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
15.07.2020


Individualizētāks atbalsts un lielāka pašiesaistīšanās

2019.gada nogalē Latvijā reģistrētā bezdarba līmenis sezonalitātes ietekmē ir nedaudz paaugstinājies, decembra sākumā sasniedzot 6.0%. Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) ir reģistrētas 32 814 vakances, un darba devēji turpina aktīvu sadarbību ar NVA, lai atrastu sev nepieciešamo darbaspēku dažādos Latvijas reģionos. 2020.gadā vidējais bezdarba līmenis gada griezumā tiek prognozēts 5.8%, bet gada pirmajā ceturksnī tas varētu sasniegt 6.4% un tradicionāli samazināties otrajā ceturksnī. 2019.gadā vidējais bezdarba līmenis ir 6.1%.

2019.gads Eiropas Savienībā (ES) ir bijis izaugsmes gads ar vēsturiski augstāko nodarbināto skaitu - 241,5 miljoni nodarbināto[1], lai gan izaugsmes tempi, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, visās ES dalībvalstīs palēninās. Nodarbinātības un sociālo lietu komisārs Nikolā Šmits ir norādījis, ka ilgtspējīgai ekonomikai sevī jāietver spēcīga sociālā dimensija. Strauji augošā ekonomiskās attīstības vidē, kur inovācijas ir attīstības pamatā, ES dalībvalstīm ir jāsekmē labāka darba tirgus pieejamība un jāiegulda resursi iedzīvotāju prasmju pilnveidei, lai sekmīgi pielāgotos digitālajām un “zaļajām” nodarbinātības iespējām, īpaši attiecinot to uz mazāk aizsargātām sabiedrības grupām.

 

Digitalizācijas un automatizācijas laikmetā svarīga ir regulāra pašizglītošanās un pašiesaistīšanās, turklāt dažādās jomās, aktīvi iesaistoties arī mūžizglītības ietvaros piedāvātajās mācībās. Šī iemesla dēļ šogad Somijas valdība ES prezidentūras ietvaros un sadarbībā ar akadēmisko personālu un privātā sektora pārstāvjiem visiem ES iedzīvotājiem ir izveidojusi digitālo apmācības rīku (platformu)[2], lai sekmētu praktisko izpratni un informētību par mākslīgo intelektu visā ES. Līdz 2020.gada beigām šis rīks būs pieejams visās ES dalībvalstu valodās.

 

NVA ik dienu klātienē visā Latvijā apkalpo vairāk nekā 1000 klientu, katru no viņiem aicinot izmantot individuālās karjeras konsultācijas par iespējām darba tirgū. NVA, līdzīgi kā citi Eiropas nodarbinātības dienesti, par prioritāti ir izvirzījusi personalizētāku sadarbību ar klientu. Šogad ir ieviesta iespēja ne tikai pieteikties, bet arī iegūt bezdarbnieka statusu elektroniski un saņemt visu nepieciešamo informāciju, lai jau pirmajā bezdarba mēnesī klients aktīvi varētu uzsākt individuālos darba meklējumus, tādejādi mazinot administratīvo slogu un sekmējot ātrāku atbalstu bezdarba situācijā nonākušajām personām, kuras pašas aktīvi iesaistās darba meklējumos.

 

NVA ļoti būtiska ir sadarbība ar darba devējiem, pašvaldībām un sociālajiem partneriem visos Latvijas reģionos, jo tā sekmē iespēju rast katram klientam individuāli atbilstošas nodarbinātības formas, tādēļ vēlamies pateikties par līdzšinējo sadarbību un konstruktīvajiem priekšlikumiem NVA pakalpojumu pilnveidei. Pateicoties darba devēju atsaucībai, bezdarbnieku apmācība pie darba devēja un pēc darba devēju pieprasījuma ir visefektīvāk sekmējušas vajadzīgo darbinieku piesaisti, un nākamajā gadā šie atbalsta pasākumi tiks turpināti.

 

 Nodarbinātības valsts aģentūras direktore Evita Simsone

 

 

  1. Proposal for a Joint Employment Report 2020. 7.lpp
  2. Digitālais mācību rīks https://www.elementsofai.com/