ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
08.07.2020


Helsinkos notiek ES nodarbinātības dienestu tīkla PES valdes sanāksme


 

 

 

 

 

 

12. un 13.decembrī Helsinkos norisinās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu nodarbinātības dienestu tīkla PES valdes 12.sanāksme, kurā ES valstu nodarbinātības dienestu vadītāji apspriež situāciju Eiropas darba tirgū, nodarbinātības dienestu tīkla uzdevumus, prioritātes un paveikto nodarbinātības veicināšanā. Latviju šajā forumā pārstāv Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktore Evita Simsone un NVA direktora vietniece Aiga Balode.Sanāksmi Somijas galvaspilsētā atklāja tīkla PES valdes priekšsēdētājs Johanness Kopfs, norādot, ka nodarbinātības dienestiem ir daudz kopīgu izaicinājumu, tāpēc to sadarbībai iedzīvotāju prasmju pilnveides sekmēšanā ir būtiska nozīme. “Nodarbinātības jautājumi ir visu nacionālo valdību darba kārtībā, un ir svarīgi padarīt efektīvākus mūsu atbalsta pasākumus gan cilvēkiem, gan uzņēmumiem,” uzsvēra J.Kopfs.Nodarbinātības dienestu tīkla PES valdes 12.sanāksmes dalībniekus uzrunāja arī Somijas nodarbinātības ministre Timo Harakka.

 

Sanāksmē notiek diskusijas un tiek pieņemti stratēģiskie lēmumi par tīkla turpmāko darbību, īpašu uzmanību pievēršot tādiem jautājumiem kā Eiropas Nodarbinātības stratēģijas īstenošana, nodarbinātības dienestu pieredzes apmaiņa, labās prakses piemēri, savstarpējā mācīšanās, sagatavotība digitalizācijas laikmeta izaicinājumiem un pārmaiņām darba tirgū, mūžizglītība, jauniešu nodarbinātības veicināšana, ilgstošā bezdarba mazināšana u.c. NVA direktore E.Simsone vada sanāksmes daļu par PES tīkla veikumu 2019.gadā, kā arī apspriedes darba grupās. Latvija šogad ir strādājusi vairākās PES tīkla darba grupās, tostarp par e-pakalpojumu pilnveidi. 


ES dalībvalstu nodarbinātības dienestu tīkls PES izveidots 2014.gadā ar Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu par ciešāku sadarbību starp Eiropas valstu nodarbinātības dienestiem, lai Eiropas Nodarbinātības stratēģijas ietvaros veicinātu nodarbinātības dienestu sniegto pakalpojumu efektivitāti. Eiropas valstu nodarbinātības dienestu tīklā PES darbojas ES dalībvalstu un Eiropas Komisijas pārstāvji. Vienu reizi pusgadā katra prezidējošā valsts ES Padomē organizē ES nodarbinātības dienestu tīkla PES valdes sanāksmi, lai apspriestu, kas ir paveikts iepriekšējā pusgadā un pieņemtu lēmumus par turpmāko darbību. Šajā pusgadā PES valdes sanāksmi rīko Somija, kas šobrīd ir prezidējošā valsts ES Padomē.